Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 17,2 miljonu eiro vērtībā

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30. aprīlim ir pieņēmis lēmumu par 349 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 17,208 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 9483 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1815 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz 2014. gada 30. jūnijam.

 

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 109, Kurzeme – 105, Vidzeme – 62, Latgale – 41 un Rīgas reģions – 32. Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2 846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 18 aizdevumi). 251 no 349 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 35 000 eiro.

 

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 eiro līdz 10 000 eiro – 32 aizdevumi; no 10 001 eiro līdz 35 000 eiro – 154 aizdevumi; no 35 001 eiro līdz 55 000 eiro – 65 aizdevumi; no  55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 39 aizdevumi; no 85 001 eiro līdz 115 000 eiro – 23 aizdevumi; no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 18 aizdevumi; no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 18 aizdevumi.

 

Aizdevumu termiņi ir robežās no 3 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 15,8 gadi. Aizdevumu skaits ar termiņu līdz 5 gadiem – 16 aizdevumi; no 6 līdz 10 gadiem – 91 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 34 aizdevumi; no 16 līdz 20 gadiem – 208 aizdevumi.

 

Aizdevumi ir apstiprināti 300 aizņēmējiem, jo 38 saimniecībām ir apstiprināti vairāki aizdevumi (kopā 49 nākamie aizdevumi). Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības, atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir mikro saimniecības. 251 saimniecībā (no 300) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 12 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.

________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.04.2014