Zemes iegādes programmā lauksaimniekiem piešķirti aizdevumi 18,2 miljonu eiro vērtībā

Zemkopības ministrija informē, ka VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 31. maijam ir pieņēmis lēmumu par 378 aizdevumu piešķiršanu zemniekiem 18,2 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 10 003 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamās zemes platības vidējā tirgus vērtība ir 1820 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz 2014. gada 30. jūnijam.

 

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 118, Kurzeme – 113, Vidzeme – 68, Latgale – 46, Rīgas reģions – 33. Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 18 aizdevumi). 227 no 378 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākā aizdevuma summa ir līdz 35 000 eiro.

 

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2846 eiro līdz 10 000 eiro – 37 aizdevumi; no 10 001 eiro līdz 35 000 eiro – 167 aizdevumi; no 35 001 eiro līdz 55 000 eiro – 73 aizdevumi; no 55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 40 aizdevumi; no 85 001 eiro līdz 115 000 eiro – 25 aizdevumi; no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 18 aizdevumi; no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 18 aizdevumi.

 

Aizdevuma termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 15,9 gadi. Aizdevumu skaits ar termiņu līdz 5 gadiem – 17 aizdevumi; no 6 līdz 10 gadiem – 96 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 38 aizdevumi; no 16 līdz 20 gadiem – 227 aizdevumi.

 

Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības – atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir mikrosaimniecības. 276 saimniecībās (no 326) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecībās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.
________________________ 
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
tālrunis: 67878705, mob.: 29467772;
Kaspars.Funts@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.06.2014