Zemgales apmeklējuma laikā Valsts prezidents pārliecinās par novada lauksaimnieku stiprajām pozīcijām

Zemgales apmeklējuma laikā Valsts prezidents pārliecinās par novada lauksaimnieku stiprajām pozīcijām

Pirmdien, 12.maijā, Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu darba vizītē apmeklēja vairākus Zemgales novadus, lai klātienē iepazītos ar situāciju lauksaimniecībā, kā arī ar zemniekiem pārrunātu aktualitātes lauksaimniecības nozarē.

 

Uzsākot vizīti, Valsts prezidents apmeklēja kooperatīvo sabiedrību „Latraps” Elejā, kas ir trešais lielākais Latvijas privātā kapitāla uzņēmums, kopumā apvienojot ap 750 biedru un 2013.gadā sasniedzot apgrozījumu virs 200 miljoniem eiro. Aptuveni 80% graudu produkcijas „Latraps” eksportē, un tā vidējās saimniecības lielums ir 320 hektāri.

 

Pārrunājot aktuālajos jautājumus lauku uzņēmējdarbības jomā, A.Bērziņš aicināja identificēt lielākas problēmas, kas būtu jārisina nekavējoties un kuru risināšanā prezidents varētu iesaistīties personīgi.

 

Kopumā „Latgraps” pārstāvji izteica atzinību Zemkopības ministrijas darbībai, uzsverot, ka lielākās problēmas rada dažādu valsts dienestu un institūciju nereti birokrātiskā pieeja un attieksme pret lauku ražotājiem. Tas saistīts gan ar dažādiem vides dienestiem, muitas jautājumiem, kā arī likumdošanu, kuras viena no aktualitātēm šobrīd ir grozījumi Likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Valsts prezidents, zemkopības ministrs un „Latraps” pārstāvji bija vienisprātis, ka šie grozījumi būtu jāpieņem vēl šajā Saeimas sasaukumā līdz vasaras pārtraukumam, jo rudenī gaidāmais Saeimas vēlēšanu tuvums var ietekmēt likuma kvalitāti.

 

Kā vienu no aktualitātēm sarunas dalībnieki minēja lauksaimniecības zinātnes straujākas attīstības nepieciešamību un tās tiešu sasaisti ar ražotāju interesēm. Valsts prezidents atzina, ka šajā jautājumā būtu jāsadarbojas arī ar reģiona kaimiņiem, lai apmainītos ar informāciju un sniegtu viens otram nepieciešamos pētījumu rezultātus.

 

Valsts prezidents un zemkopības ministrs Zemgales vizītes ietvaros apmeklēja arī zemnieku saimniecību „Rudeņi”, kas darbojas augkopības un lopkopības nozarē, tikās ar piensaimniekiem, lai pārrunātu aktualitātes lauksaimniecībā, un vizītes noslēgumā Ķekavas novadā apmeklēja lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības uzņēmumu „DOJUS Latvija”.

  • Publicēts:
    13.05.2014