Zemkopības ministrija: patērētājiem jāsaņem pilnvērtīga informācija par gaļas, ko izmanto kā sastāvdaļu fasētos pārtikas produktos, izcelsmes valsti

Pirmdien, 24. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sēdē, kurā ministri spriedīs par obligāto izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādi gaļai, ko izmanto kā sastāvdaļu, kā arī veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešajās valstīs un citiem jautājumiem.

 

Eiropas Komisija (EK) ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomei ziņos par iespējamajiem risinājumiem obligātai izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšanai gaļai, ko izmanto kā sastāvdaļu. EK jau ziņojusi, ka patērētāju tiesību aizsardzības interesēs ir nepieciešams paplašināt prasības par obligāto izcelsmes valsts marķējumu, attiecinot to uz gaļu, ko izmanto kā sastāvdaļu fasētos pārtikas produktos (liellopu, cūkas, mājputnu, aitas, kazas, medījamo dzīvnieku, truša un zirga gaļu). EK piedāvā trīs iespējamos variantus: 1) brīvprātīgas izcelsmes valsts/vietas marķēšanas saglabāšanu; 2) obligātas izcelsmes marķēšanas sistēmas ieviešanu, kuras pamatā būtu dalījums ‘ražots ES’ vai ‘ārpus ES’; 3) obligātas izcelsmes marķēšanas sistēmas ieviešana, kas paredz norādīt konkrētu dalībvalsti vai trešo valsti. Zemkopības ministrija kā Latvijas patērētāju interesēm visatbilstošāko atbalsta trešo variantu, kas paredz patērētāju pilnvērtīgu informēšanu.

 

Padomē ES ministri diskutēs arī par informācijas un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešajās valstīs, kas Latvijai ir ļoti nozīmīgs jautājums, lai sekmētu mūsu valstī ražotās lauksaimniecības produkcijas noieta palielināšanu gan iekšējā tirgū, gan valstīs ārpus ES. Latvija uzskata, ka būtu jādod iespēja dalībvalstīm sniegt savu līdzfinansējumu veicināšanas programmu īstenošanā vai arī būtu jāpalielina ES līdzfinansējuma daļa, jo Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir šā atbalsta pasākuma prioritārie īstenotāji, būs grūti segt programmas līdzfinansējuma daļu, kas varētu sasniegt pat 50 procentus.
_________________________ 
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    21.03.2014