Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienotā informācijas vide ir starp prestižā konkursa „Platīna pele 2014” finālistiem

Šogad starp prestižā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares konkursa „Platīna pele 2014” finālistiem kategorijā „Risinājumi pārvaldei” ir arī Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienotā informācijas vide. Tā ir mūsdienīga, droša digitāla darba vide, kas nodrošina ne vien resorā izmantojamo informācijas tehnoloģiju risinājumu centralizāciju, bet padara resora pakalpojumus daudz pieejamākus klientiem, optimizē biznesa procesus un mazina administratīvo slodzi. Risinājumu izstrādājis viens no nozares vadošajiem programmizstrādes uzņēmumiem – akciju sabiedrība „RIX Technologies”.

 

 

Vienotā informācijas telpa ministrijā un tās padotības iestādēs tika ieviesta 2012.gadā un pašlaik tajā strādā ministrijas, sešu tās padotības iestāžu un vairāk nekā simts reģionālo struktūrvienību darbinieki visā Latvijā. Informācijas vide nodrošina darbiniekiem iespēju savus ar dokumentu apstrādi, sagatavošanu, informācijas apriti, uzdevumu izpildi, kā arī klientu apkalpošanu saistītos ikdienas pienākumus veikt digitālā vidē.

 

 

Pašlaik sistēmā strādā jau 90% no visu iestāžu darbiniekiem, kam darba pienākumu veikšanai nepieciešama piekļuve šai videi. Zemkopības ministrijā izveidoto vidi ikdienā lieto pilnīgi visi darbinieki, un ministrijas iekšējā dokumentu un informācijas apritē šobrīd ir nodrošināts 100% bezpapīra birojs. Skaitliski lielākais lietotāju skaits ir Lauku atbalsta dienestā, Valsts meža dienestā, kā arī Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

 

„Viens no sarežģītākajiem izaicinājumiem, kas sekoja fiziskai sistēmas ieviešanai darbavietās, bija iekšējo procesu pārskatīšana, saskaņošana un vēsturisko „tradīciju” maiņa. Apstrādājamās informācijas apjoms mūsu resorā, kas pārvalda piecas tautsaimniecības nozares: pārtiku un veterināriju, lauksaimniecību, lauku attīstību, meža nozari un zivsaimniecību, ir vērienīgs. Klientu skaits mērāms vairākos desmitos tūkstošu. Jau pirmajā sistēmas ieviešanas gadā reģistrēto dokumentu skaits sasniedza 57 575, savukārt nākamā gada laikā tas gandrīz trīskāršojās, un šī gada pirmajos 11 mēnešos pārsniedza 138 000. Šādi rādītāji apliecina, ka Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu un to struktūrvienību biznesa procesi jau lielā mērā notiek elektroniskā vidē,” uzsver Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta direktors Rihards Kancēvičs.

 

 

„Darbs vienotā vidē būtiski uzlabo ne vien saziņu ar klientiem, pakalpojumu sniedzējiem, citām valsts pārvaldes iestādēm, bet arī informācijas aprites efektivitāti resora ietvaros. Piemēram, Zemkopības ministrijā vidēji gadā tiek izdoti vairāk nekā 200 iekšējie normatīvie akti, ar kuriem tiek iepazīstināti visi iestādes darbinieki. Līdz sistēmas ieviešanai katram darbiniekam tika sagatavota un individuāli izsniegta dokumenta kopija. Kopiju izgatavošana, nogādāšana katram darbiniekiem un paraksta saņemšana par iepazīšanos ar normatīvo aktu bija gan laika, gan resursu ietilpīga,” norāda R.Kancēvičs.

 

 

Savukārt akciju sabiedrības „RIX Technologies” valdes locekle Eva Butāne norāda, ka, runājot par mūsdienīgu un ilgtspējīgu pārvaldi, informācijas digitalizācija, droša un atsekojama informācijas aprite iestādē ir primārs nosacījums efektīvas klientu apkalpošanas nodrošināšanai, cilvēkresursu un finanšu līdzekļu racionālai izmantošanai, līdz ar to arī nozares konkurētspējas celšanai un attīstībai.

 

 

„Pasaules informācijas un sakaru tehnoloģiju attīstības indeksā šogad Latvija ieņem 31.vietu e-pārvaldes attīstībā, kas ir par 11 pozīcijām augstāk, nekā 2012.gadā. Šobrīd tiešām varam teikt, ka valstī ir izveidota virkne risinājumu, kas valsts pārvaldi padara būtiski pieejamāku, ērtāku, pārskatāmāku, kas nozīmē – iedzīvotājiem saprotamāku un uzticamāku. Pie tik augstiem interneta lietošanas rādītājiem, kādi ir Latvijā, šis ir pašsaprotams un pareizs attīstības virziens, ceļā uz to, lai pasaules indeksā e-Latvija būtu pirmajā desmitniekā. Tāpēc ir prieks, ka šogad IKT nozares konkursa „Platīna pele 2014” žūrija ir novērtējusi Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu vienoto informācijas telpu, kuras izveide nenoliedzami sekmē Eiropas Savienības kopējās nostādnes par IKT attīstību un valsts pārvaldes pieejamības paplašināšanu, kā arī Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA) izvirzīto mērķu īstenošanu,” uzsver E.Butāne.

 

 

Video par Zemkopības ministrijas vienoto informācijas vidi pieejams sociālajā tīklā Facebook LIKTA vietnē. Konkursa „Platīna pele 2014” uzvarētāji tiks nosaukti ikgadējā LIKTA konferencē, ceturtdien, 11.decembrī.

________________________

Informāciju sagatavoja:

 

Dagnija Muceniece

Zemkopības ministrijas

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 67027070, mob.: 26534104

E-pasts: dagnija.muceniece@zm.gov.lv

 

Vineta Sprugaine

AS RIX Technologies mārketinga vadītāja

Tālr.: 29665001

E-pasts: vineta.sprugaine@rixtech.lv

www.rixtech.lv

  • Publicēts:
    09.12.2014