Zemkopības ministrs ar Francijas kolēģiem pārrunā aktuālos ES jautājumus lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

Latvijas zemkopības ministrs Jānis Dūklavs piektdien, 20. februārī, oficiālā vizītes laikā Parīzē (Francijā) tikās ar Francijas lauksaimniecības, pārtikas nozares un mežsaimniecības ministru Stefanu Lefollu (Stephane Le Foll) un Francijas Vides, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas ministrijas valsts sekretāru ar atbildību transporta, jūras un zivsaimniecības jautājumos Alēnu Vidalī (Alain Vidalies).

 

Jānis Dūklavs un Stefans Lefolls apsprieda Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vienkāršošanas iespējas, darbu pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas un augu veselības regulas importa kontroles uzlabošanā, kā arī pārtikas un dzīvnieku barības aprites, dzīvnieku veselības un labturības un augu veselības oficiālā kontroles jautājumus, kas ir Latvijas prioritāšu lokā, prezidējot ES Padomē. Jānis Dūklavs izteica pateicību Francijas aktīvai līdzdalībai diskusijās par augu veselības regulu un cerību uz turpmāku tikpat konstruktīvu sadarbību. Tāpat ministrs aicināja turpināt sākto labo sadarbību, risinot KLP vienkāršošanas jautājumus un strādājot pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas.

 

Savukārt ar Alēnu Vidalī Jānis Dūklavs pārrunāja daudzgadu pārvaldības plānu Baltijas jūras mencu, reņģu un brētliņu krājumiem, kas ir viena no Latvijas prioritātēm Prezidentūras ietvaros. Šis ir pirmais daudzgadu plāns pēc Kopējās zivsaimniecības politikas reformas, tādēļ katras ES dalībvalsts izpratne par plāna nozīmību ir nepieciešams priekšnosacījums nepieciešamās regulas sagatavošanā un pieņemšanā. Vēl amatpersonas pārrunāja dziļjūras regulas un priekšlikumu, priekšlikumu regulai par dreifējošajiem tīkliem, kā arī apsprieda pārējo aktuālo zivsaimniecības jautājumu virzību Latvijas Prezidentūras ES padomē laikā.

 

Pēc tikšanās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs teica: Mēs apmainījāmies viedokļiem par svarīgākajiem un pašreizējā brīdī aktuālajiem lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem. Man ir skaidra izpratne par Francijas nostāju Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanā, un vajadzētu veicināt diskusijas par Krievijas importa aizlieguma lauksaimniecības produktiem radītās ietekmes mazināšanu. Tikšanās laikā izkristalizējās Francijas nostāja zivsaimniecības jautājumos Baltijas jūrā. Mēs esam vienisprātis, ka arī turpmāk nozvejas kvotu sadalē pietiekama teikšana ir jāsaglabā Eiropas Savienības Padomei.

 

___________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Mājaslapa: www.zm.gov.lv

  • Publicēts:
    20.02.2015