Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvo nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvo nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā

Trešdien, 19. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus – par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

 

 

 

MK Atzinības rakstu šogad saņem:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” (BIOR) Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītāja  Ieva Rodze;

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes asociētā profesore Dr.agr. Dzidra Kreišmane.

 

 

 

ZM medaļu „Par centību” saņēma:

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba;

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Informācijas departamenta direktors Uldis Apels:

Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidija loceklis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības nodaļas vadītājs profesors (emeritus), Dr.agr. Dainis Lapiņš;

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļas vecākais inspektors Ojārs Ginters;

VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļas vecākais inspektors Aleksandrs Mihailovs;

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieks, valsts vecākais pārtikas inspektors Raimonds Tukišs;

SIA „Radošā studija „Savai Zemītei”” valdes locekle Daina Bruņiniece;

ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane;

ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomniece Dace Arāja;

ZM Budžeta un finanšu departamenta  Finanšu kontroles un pārskatu nodaļas vadītāja Arita Gertnere;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks Valdis Pētersons;

BIOR Kurzemes reģionālās laboratorijas vadītāja Sandra Liparte;

ZMNĪ Meliorācijas departamenta vadītājs Edgars Ģriķītis;

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Alla Kalāne.

 

 

 

ZM Atzinības rakstu saņēma:

PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietnieks, valsts vecākais veterinārais inspektors Dzintars Juškus;

PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja, valsts vecākā veterinārā inspektore Mārīte Ņukša;

PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes vadītājs, valsts vecākais veterinārais inspektors Mārcis Ulmanis;

Lauksaimniecības datu centra (LDC) Ziemeļvidzemes reģiona vecākā referente Vija Paegle;

Latvijas Valsts augļkopības institūts;

LLU Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras docente Mg.sc.ing. Silvija Rubene;

SIA „Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciāliste Māra Baranovska;

ZMNĪ Latgales reģiona meliorācijas nodaļas Krāslavas sektora vadītājs Oskars Dilba;

VAAD Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece Liena Jaunzeme;

VAAD Vidzemes reģionālās nodaļas eksperte Sarmīte Viļuma;

VAAD Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Monika Vītola;

VAAD Agroķīmijas departamenta Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas galvenā eksperte agronomijā Valija Kārkliņa;

LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Valdis Rušiņš;

LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku reģistra daļas vadītājs Gints Bārzdelis;

LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un  uzraudzības daļas vecākā inspektore Maija Sedleniece;

LAD Lietvedības daļas vadītāja Andra Ancāne;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente Inga Žagare;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents Gints Melkins;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Indra Martinsone;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Nora Klūga;

LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Ārija Broka;

SIA „Lubeco” valdes priekšsēdētāja Zane Silgale;

Valsts meža dienesta (VMD) Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas biroja vecākā referente Elza Ustupe;

VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos Laimonis Kļaviņš;

VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības Alūksnes nodaļas vecākais mežzinis Gints Jaunkalns;

VMD Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks Dainis Blūmentāls;

PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes pārtikas inspektore Dzintra Kalnāja;

PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektore Ludmila Melbārde;

Zemnieku saimniecības „Torņkalns” īpašnieks, biedrības „Gulbenes lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētājs Andris Gargurnis;

Latvijas valsts mežzinātnes institūta  „Silava” galvenā grāmatvede Sandra Deičmane;

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedras vadītāja, profesore Dr.sc.comp. Rudīte Čevere;

LLU Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras profesore Dr.oec. Anda Jankava;

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga;

ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents Rihards Pauniņš;

ZM Lauksaimniecības departamenta Augkopības nodaļas vecākā referente Ieva Līcīte.

 

 

 

Zivju fonda Atzinības rakstu saņēma:

BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs Didzis Ustups;

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta Jūras kontroles daļas vecākais inspektors Jānis Leja.

________________________

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    19.11.2014