Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apsekos meliorācijas sistēmas

Ceturtdien, 2. jūlijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies vizītē uz Madonas un Rēzeknes novadiem, lai klātienē apskatītu lauksaimniecības zemju izmantošanai nozīmīgas meliorācijas sistēmas. Tāpat zemkopības ministrs apmeklēs vienu no lielākajām graudkopības saimniecībām Latgalē.


 
Vizītes laikā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Madonas novadā apmeklēs sūkņu staciju „Zvidziena” Ošupes pagastā, Kalnagala hidromezgla slūžas un šobrīd rekonstrukcijā esošo Dienvidaustrumu dambi pie Lubānas ezera. Savukārt Rēzeknes novadā Jānis Dūklavs apmeklēs zemnieku saimniecību „Salmiņi” Rikavas pagastā, kas specializējas graudkopībā, tostarp rapšu audzēšanā.

 

Tāpat vizītes noslēgumā zemkopības ministrs apskatīs 2012. gadā par Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai līdzekļiem rekonstruēto Krēslītes poldera sūkņu staciju Gaigalavas pagastā.

 

______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.07.2015