Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: jāuzlabo lauku un pilsētu mijiedarbība

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: jāuzlabo lauku un pilsētu mijiedarbība

6. un 7. septembrī zemkopības ministrs Kaspars Gerhards piedalījās ES neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Ļubļaņā, Slovēnijā, kurā dalībvalstu ministri diskutēja problemātisko mijiedarbību lauku apvidu un pilsētu starpā.

 

Lauku reģioni Latvijā ir nozīmīgi gan pārtikas ražošanai, gan atpūtai, gan arī kā dzīves telpa, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai arī nākotnē lauku reģionos tiktu saglabāta gan ainaviska vide, gan lauku apdzīvotība, un lai lauki būtu vieta, kurā ar inovatīvām un ilgtspējīgām metodēm tiek ražota pārtika un vienlaikus saglabāti dabas resursi.

 

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Viena no lielākajām problēmām, ar kuru sastopas lauku teritorijas, ir – kā apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos un nodrošināt aizbraukušo cilvēku atgriešanos. Tādēļ būtiska nozīme ir ne tikai sniegt adekvātu atbalstu lauksaimniecībai un uzņēmējdarbībai laukos, bet gādāt arī par attīstītu infrastruktūru – transportu, ceļiem, komunikācijām, kā arī pakalpojumu, piemēram, medicīnas un izglītības, pieejamību, kas nodrošina labus dzīves un darba apstākļus lauku iedzīvotājiem.”

 

Latvijā, ņemot vērā mazo iedzīvotāju blīvumu, nav būtisku problēmu urbānās un lauku vides līdzāspastāvēšanā. Tai pat laikā ES Kopējās lauksaimniecības politika nav vienīgais instruments lauku teritoriju attīstībai. Būtiska nozīme teritoriju attīstībā ir reģionālajai un kohēzijas politikai, kas bieži vien prioritāti dod teritorijām, kurās ir nozīmīgs iedzīvotāju skaits. Tā rezultātā finansējuma efektīva un racionāla izlietojuma dēļ citu fondu līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti vietās ar lielāku iedzīvotāju blīvumu, atpaliekot lauku teritorijām ar mazu iedzīvotāju īpatsvaru. Mainot šo balansu un pievērošot lielāku uzmanību mazāk apdzīvotām teritorijām, būtu panākama savstarpēji izdevīga un labvēlīga mijiedarbība lauku un pilsētu starpā.
____________________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.09.2021