Zivju fonds piešķir finansējumu zivju aizsardzībai un zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecībā

Zivju fonds piešķir finansējumu zivju aizsardzībai un zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecībā

Zivju fonda padomes neklātienes sēdē, izmantojot elektronisko saziņu, tika izskatīti pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie 32 projekti un pasākumam “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” 2020. gada 1. kārtā iesniegtie 14 projekti.

 

Pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai izsludinātais Zivju fonda finansējums ir 375 000 eiro, bet pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” kārtai izsludinātais Zivju fonda finansējums ir 50 000 eiro.

 
Zivju fonda atbalstam pilnā vai daļējā apmērā kvalificējās 26 pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” kārtai iesniegtie projekti (četri projekti tika noraidīti, bet divu projektu vērtējums bija zemāks par atbalstam nepieciešamo minimālo novērtējumu), kam tika piešķirts finansējums 231 949,86 eiro, un visi 14 pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” kārtai iesniegtie projekti, kam tika piešķirts finansējums 68 218,63 eiro.

 

Tā kā pēc finansējuma piešķiršanas pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” projektiem veidojās ievērojams Zivju fonda līdzekļu atlikums, bet pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” visu projektu atbalstam finansējuma pietrūka, Zivju fonda padome no pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” finansējuma atlikuma piešķīra trūkstošo finansējumu to pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” projektu atbalstam, kuriem, ievērojot projektu savstarpējā novērtējuma secību, finansējuma pietrūka.


Tāpat padome, ņemot vērā izveidojušos Zivju fonda finansējuma atlikumu, nolēma izsludināt projektu iesniegšanas 2020. gada otro kārtu pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 15. augustam ar kārtai pieejamo atbalsta apmēru 90 000 eiro.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.05.2020