Zivsaimniecības produktu tirgus sekmēšanai 280 000 eiro

Projekti un investīcijas


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam "Jaunu noieta tirgus sekmēšana un reklāmas kampaņas" ar kopējo publisko finansējumu EUR 280 000 (divi simti astoņdesmit tūkstoši eiro).

 

Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijā saražoto zivsaimniecības produktu patēriņa pieaugumu un produkcijas noieta tirgu paplašināšanos.

 

Septītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 20.februāra līdz 2015.gada 20.martam, bet projekta īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2015.gada 15.novembrim.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

  • Publicēts:
    21.01.2015