Zvejniecības efektivitātes un zvejnieku konkurētspējas veicināšanai būs pieejami 239 546 eiro

Projekti un investīcijas


Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda un Rīcības programmas pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi" ar kopējo publisko finansējumu EUR 239 546.

 

Desmitās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015. gada 20. februāra līdz 2015. gada 31. martam.

 

Pasākuma ietvaros paredzēts izmaksāt kompensāciju zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem (ārpus zvejniecības) normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā kārtībā.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir pieejami LAD mājaslapā.

 

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

 

Plašāku informāciju par pasākumu un projektu iesniegumu pieņemšanu var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.

  • Publicēts:
    21.01.2015