COVID-19

Vienots diennakts tālrunis 8345 jautājumiem par Covid-19

 

Atbildīgo iestāžu informatīvie tālruņi iedzīvotājiem saistībā ar COVID-19

 

Sejas maskas pareiza lietošana

 

Zemkopības ministrijas atbalsta pasākumi uzņēmējiem, lai mazinātu COVID-19 ietekmi

 

Zemkopības ministrijas informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

 

Zemkopības ministrijas un organizāciju paziņojumi saistībā ar COVID-19

 

Pārtikas un veterinārā dienesta informācija

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" informācija

 

Valsts meža dienesta informācija

 

Lauksaimniecības datu centra informācija

 

Lauku atbalsta dienesta informācija

 

Valsts augu aizsardzības dienesta informācija

 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informācija

 

Ministru kabineta informācija

 

Veselības ministrijas informācija

 

Ekonomikas ministrijas informācija

Finanšu ministrijas informācija 

 

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

 

Finanšu institūcijas “ALTUM” informācija