Kas ir OECD?

>> Uz OECD sākumlapu

Organisation for Economic Co-operation and Development, latviski – Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija

  • 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija
  • galvenā mītne – Parīze, Francija
  • apvieno 36 pasaules valstis (tai skaitā 23 ES dalībvalstis un visas trīs Baltijas valstis)
  • Latvija ir OECD dalībvalsts kopš 2016.gada 1.jūlija
  • misija - veicināt tādas politikas, kas uzlabo ekonomisko un sociālo labklājību cilvēkiem visā pasaulē
  • OECD darbs norit ~250 komitejā, darba grupās un ekspertu grupās, aptverot visas būtiskākās politiku jomas, tai skaitā arī lauksaimniecību
  • veic pētījumus un nosaka labāko praksi gandrīz visās ekonomiskās un sociālās politikas jomās
  • ~250 jaunas publikācijas gadā – publikācijas pieejamas http://www.oecd-ilibrary.org/