Maksājumu kalkulators – nākotnes (2023.-2027.perioda) maksājumu modelēšana un salīdzināšana ar pārejas perioda atbalstu

Nākotnes atbalsta aprēķini ir veikti, ņemot vērā ZM aktuālo priekšlikumu par tiešajiem maksājumiem un agrovides pasākumiem uz 2022.gada 28.septembri. Kalkulators ir indikatīvs, plānotie atbalsta pasākumi ir saskaņošanas procesā ar sabiedrību un Eiropas Komisiju.