KLP tematiskās darba grupas

Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu iesaisti Kopējās Lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna sagatavošanā, Zemkopības ministrija 2019.gadā uzsāka organizēt plašas diskusijas KLP nākotnes tematisko darba grupu formā. KLP nākotnes tematisko darba grupu mērķis ir kopīgi ar ieinteresētajām pusēm apzināt lauksaimniecības nozaru un lauku telpas attīstību kavējošos faktorus, iespējas, identificēt vajadzības, kas būtu risināmas KLP ietvaros, mērķtiecīgi izmantojot tās dažādos atbalsta instrumentus.
 

Dalībai tematiskajās darba grupās aicinātas piedalīties visas ieinteresētās puses (nozaru un vides NVO, iesaistītās institūcijas, u.c.), kas ar savu ekspertīzi var sniegt ieguldījumu Latvijas KLP Stratēģiskā plāna tapšanā.

 

Zemāk apkopoti KLP nākotnes tematisko darba grupu darba materiāli.

 

 

Tematisko darba grupu prezentācijas (t.sk., secinājumi un jautājumi tālākām diskusijām)

 

Tematiskā darba grupa: Kooperācija – 18.03.2019.14.06.2019.11.05.2021.

 

Tematiskā darba grupa: Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā augu audzēšana – 19.03.2019.11.07.2019. (bioloģiskā lauksaimniecība un pārtikas drošums un kvalitāte Diskusijas par atbalsta instrumentiem bioloģiskajai lauksaimniecībai notiek vides un klimata tematiskās darba grupas ietvaros – lūgums skatīt zemāk);

 

Tematiskā darba grupa: Jaunie lauksaimnieki  – 01.04.2019.07.08.2019.07.04.2021.

 

Tematiskā darba grupa: Lauku telpa – 08.04.2019.06.08.2019.25.05.2021.

 

Tematiskā darba grupa: Investīcijas – 15.04.2019.27.06.2019.06.05.2021.

 

Tematiskā darba grupa: Pārtika – 29.04.2019. (darba grupa apvienota ar bioloģiskās lauksaimniecības tematisko darba grupu)

 

Tematiskā darba grupa: Tiešie maksājumi – 30.04.2019.16.07.2019.12.05.2021.

 

Tematiskā darba grupa: Vide un klimats – 09.05.2019., 17.07.2019., 18.05.2021. - vide; 18.05.2021. - ekoshēmas; 19.05.2021. - agrovide; 19.05.2021. - meži.

 

Tematiskā darba grupa: Zināšanas, konsultācijas, inovācijas un sadarbība – 26.05.2021.

 

Reģionālo konferenču un tematisko darba grupu diskusiju (kā arī līdz šim saņemto priekšlikumu) apkopojums