Ministrijas kontaktinformācija

Zemkopības ministrijas darbinieku kontaktinformācija*
 

*Zemkopības ministrijas telekomunikācijas sakarus nodrošina SIA "Latvijas Mobilais Telefons". Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora.

 

Saskaņā ar Iesniegumu likumu Zemkopības ministrija:

- sniegs atbildi uz vēstuli atbilstoši jautājuma risināšanas steidzamībai, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no tās saņemšanas;
- ir tiesīga neizskatīt saņemto vēstuli, ja sūtītājs nav norādījis savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi;
- ir tiesīga neatbildēt uz vēstuli, ja Jūsu nosūtītajā iesniegumā būs personu cieņu aizskarošs teksts, jo Jūs uzņematies pilnu atbildību par saturu, ko ievadiet lauciņā "Jūsu jautājums".

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija pieņem/nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” (turpmāk - noteikumiem Nr.473),uz oficiālo Zemkopības ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts[a]zm.gov.lv.


Pamatojoties uz noteikumiem Nr.473 Zemkopības ministrija pieņem elektroniskus dokumentus:

- vienkārša teksta formātā;
- atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;
- atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;
- portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);
- digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā;
- elektroniskā dokumenta EDOC formāta pakotnē.

 

Iesniegumu datu apstrādes politika

 

ADRESE

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

E-pasta adrese: pasts@zm.gov.lv

Tālrunis: 67027010

 

DARBA LAIKS

Pirmdiena 8:15 - 17:00
Otrdiena 8:15 - 17:00
Trešdiena 8:15 - 17:00
Ceturtdiena 8:15 - 17:00
Piektdiena 8:15 - 15:45

Valsts sekretārs apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā pirmdienā no

plkst. 15:00 līdz 16:00 iepriekš piesakoties pa telefonu 67027502

 

VIDES PIEEJAMĪBA

  Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni. 

 Nodrošināta daļēji apgrūtināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem.

 

REKVIZĪTI

Zemkopības ministrija
Reģ.Nr.90000064161
Norēķ.rēķ.Nr. LV64TREL2160317046000
Valsts kase, kods TRELLV22
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

 

KĀ MŪS ATRAST?

Lidosta "Rīga" - Zemkopības ministrija

 

Rīgas pasažieru osta - Zemkopības ministrija

 

Rīgas centrālā stacija - Zemkopības ministrija