Lauksaimniecības komiteja

>> Uz OECD sākumlapu

Lauksaimniecības komiteja kopā ar Zivsaimniecības komiteju un Tirdzniecības komiteju ietilpst Tirdzniecības un lauksaimniecības direkcijā. Vairāk par šo direkciju skat. OECD mājaslapā.

Zemkopības ministrija seko līdzi un iesaistās Lauksaimniecības komitejas darbā sekojošās grupās: