Nevalstiskās organizācijas

9 lielākās nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv Latvijas lauksaimnieku, lauku iedzīvotāju un pārtikas ražotāju intereses ir iekļautas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē:

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome 
Zemnieku saeima
Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 
Latvijas Jauno zemnieku klubs
Latvijas Zemnieku federācija
Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija 
Lauksaimnieku apvienība
Latvijas lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

 

 

Rīkojums par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi:

2020.gada 14.septembra rīkojums Nr.88 "Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi"; pielikums: Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes nolikums;

2022.gada 1.marta rīkojums Nr.29 Par grozījumiem Zemkopības ministrijas 2020. gada 14. septembra rīkojumā Nr. 88 “Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi”

2022.gada 29.augusta rīkojums Nr.91  “Par grozījumu Zemkopības ministrijas 2020. gada 14. septembra rīkojumā Nr. 88 “Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi”” 


 

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēžu protokoli:

2020. gada 5.februāra sēdes protokols

2020. gada 18.jūnija sēdes protokols un tā pielikums

2020. gada 16.decembra sēdes protokols

2020. gada 29.decembra sēdes protokols

2021. gada 20.jūlija sēdes protokols

2021. gada 1.septembra sēdes protokols

2021. gada 15.septembra sēdes protokols

2021. gada 27.oktobra sēdes protokols

2021. gada 27.septembra sēdes protokols

2022. gada 15.jūnija sēdes protokols

2022. gada 5.septembra sēdes protokols