Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība

EU ansamblis ERAF

2017. gada 13. novembrī Zemkopības ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība” realizāciju.

 

Projekta mērķi:

1. Unificētu un centralizētu Zemkopības nozares inspekcijas procesu modeļa izstrāde, to efektivitātes palielināšanai;
2. Zemkopības nozares iestāžu pakalpojumu sniegšanas efektivitātes uzlabošana;
3. Administratīvā sloga samazināšana zemkopības nozares pakalpojumu sniegšanas un inspekciju ietvaros;
4. Zemkopības nozares IKT atbalsta efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.

 

Projekta ietvaros tiks uzlaboti procesi Zemkopības ministrijā un 6. padotības iestādēs.

 

Projekta kopējās izmaksas: 5 000 000 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas: 5 000 000 EUR
ERAF finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 4 250 000 EUR
Valsts budžeta finansējums: 15% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 750 000 EUR

 

Projekta sadarbības partneri:

Lauku atbalsta dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts augu aizsardzības dienests, Valsts meža dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

 

Projekta īstenošanas termiņš:
2017. gada 13. novembris – 2020. gada 13. novembris (36 mēneši).

 

Projekta realizācija

 

Noslēgtie līgumi: 

 

2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/34 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā"
Piegādātājs: SIA “Corporate Consulting”
Līgumcena – 179 564 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot VTUA, VAAD, LDC un LAD procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/35 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošana"
Piegādātājs: SIA “Corportate Consulting”
Līgumcena – 277 816 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – ZM ERAF projekta vadības atbalsts, projekta dokumentācijas sagatavošana, Centralizētas ZM nozares IKT atbalsta pilnveides arhitektūras un ieviešanas plāna izstrāde, Resora koplietošanas risinājumu biznesa analīzes un tehnisko prasību specifikāciju izstrāde un Autoruzraudzības projekta realizācijas gaitā pakalpojums.
 
2017. gada 16. marta līgums Nr. 2017/43 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā"
Piegādātājs: SIA “AA Projekts”
Līgumcena – 135 520 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis – sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot Pārtikas un veterinārā dienesta procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2017. gada 23. februāra līgums Nr. 2017/36 “Konsultāciju pakalpojumu sniegšana ERAF projekta “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība” plānoto darbību īstenošanā
Piegādātājs: SIA “PricewaterhouseCoopers”
Līgumcena – 71 394,84 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis - sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu Projekta darbību īstenošanā un veikt Projekta dokumentācijas sagatavošanu, nodrošinot Valsts meža dienesta procesu un IT risinājumu pilnveides biznesa analīzi un tehnisko prasību specifikāciju izstrādi un Autoruzraudzību.
 
2018. gada 3. jūlija līgums Nr. 2018/78 “Resora vienota E-pasta risinājuma ieviešana"
Piegādātājs: SIA “DPA”
Līgumcena – 68970 EUR ar PVN
Pakalpojumu mērķis - ieviest vienotu e-pasta risinājumu Zemkopības ministrijas resorā uz Micrsoft Exchange 2016 bāzes.
 

2018. gada 3. oktobra līgums Nr. 2018/99 “Par Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un integrāciju ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “DIVI grupa”
Līgumcena – 288 367,20 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta informācijas sistēmas pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem ZM nozares IT risinājumiem pakalpojumus.

 

2018. gada 9. oktobra līgums Nr. 2018/102 “Par Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un integrāciju ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “iSoft Solutions”
Līgumcena – 350 726 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem ZM nozares IT risinājumiem pakalpojumus.

 

2018. gada 22. oktobra līgums Nr. 2018/103 “Par koplietošanas IT risinājumu pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem ZM nozares IT risinājumiem pakalpojumu”
Piegādātājs: SIA “E-Synergy”
Līgumcena – 813 946 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Koplietošanas IT risinājumu pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem ZM nozares IT risinājumiem pakalpojumus.

 

2018. gada 3. decembra līgums Nr. 2018/115 “Par Maksājumu apstrādes procesa un papildinājumu izstrādi un integrēšanu Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā”
Piegādātājs: SIA “Midis”
Līgumcena – 70 913,26 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Maksājumu apstrādes procesa un papildinājumu izstrādes un integrēšanas Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā pakalpojumus.

 

2018. gada 10. decembra līgums Nr. 2018/118 “Par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas pilnveidi un integrāciju ar centralizētajiem zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “Autentica”
Līgumcena – 346 398,80 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmas pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem zemkopības nozares IT risinājumiem pakalpojumus.

 

2019. gada 18. februāra līgums Nr. 2019/19 “Par tehnisko resursu piegādi Zemkopības ministrijai”
Piegādātājs: SIA “Lattelecom”
Līgumcena – 625 570 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – preču piegāde, uzstādīšana, konfigurēšana un garantijas saistību nodrošināšana.

 

2019. gada 20. marta līgums Nr. 2019/28 “Valsts meža dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “Autentica”
Līgumcena – 254 801,80 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Valsts meža dienesta IS pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem pakalpojumus.

 

2019. gada 20. marta līgums Nr. 2019/29 “Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informācijas sistēmas papildinājumu izstrādi un integrāciju ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “E-Synergy”
Līgumcena – 615 067,20 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt VTUA IS pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem ZM nozares IT risinājumiem pakalpojumus.

 

2019. gada 3. jūnija līgums Nr. 2019/62 “Pārtikas un veterinārā dienesta informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde un integrācija ar zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem”
Piegādātājs: SIA “Autentica”
Līgumcena – 864 510,00 EUR ar PVN
Pakalpojuma mērķis – nodrošināt Pārtikas un veterinārā dienesta IS pilnveides un integrācijas ar centralizētajiem zemkopības nozares koplietošanas risinājumiem pakalpojumus.

 

Zemkopības nozares klientu ērtībām pieejams jauns nozares e-pakalpojumu portāls

 

Rīgā, 2020. gada 13. novembrī