Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

Datums, Nr.

Līgumpuses

Līguma priekšmets

Saturs

2021/8

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2021.gadam 1. ceturksnim īstenošana 

Līgums

2021/9

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2021.gadā 1. ceturksnī

Līgums

2021/6

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2021.gadam 1. ceturksnī īstenošana

Līgums

2021/7

19.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2021.gadā 1. ceturksnim

Līgums

2021/2,

05.01.2021.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2020/52,

10.03.2020.

Zemkopības ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu

Līgums; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums

2020/34,

21.01.2020.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2020.gadā

Līgums; 1.pielikums;

2.pielikums;3.pielikums;

4.pielikums;5.pielikums

2020/14,

07.01.2020.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2020.gadam īstenošana

Līgums

2020/13,

07.01.2020.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2020.gadā

Līgums

2020/12,

07.01.2020.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2020.gadam īstenošana

Līgums

2020/11,

07.01.2020.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2020.gadā

Līgums

2020/9,

07.01.2020.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2019/96,

10.10.2019

Zemkopības ministrija, biedrība „Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija"

Par ikgadējo kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai

Līgums;

pielikums

2019/9,

30.01.2019.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2019.gadā

Līgums;

vienošanās

2019/8,

30.01.2019.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2019.gadam īstenošana

Līgums;

vienošanās

2019/7,

30.01.2019.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2019.gadā

Līgums

2019/6,

30.01.2019.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2019.gadam īstenošana

Līgums

2019/5,

25.01.2019.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2019.gadā

Līgums; 1.pielikms; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums

2019/4,

22.01.2019.

 

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2018 / 15,

02.02.2018.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2018.gadā

Līgums; 1.pielikms; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums

2018 / 6,

10.01.2018.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2018.gadam īstenošana

Līgums

2018 / 5,

10.01.2018.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2018.gadā

Līgums

2018 / 4,

10.01.2018.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2018.gadā

Līgums

2018 / 3,

10.01.2018.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2018.gadam īstenošana

Līgums

2018 / 2,

10.01.2018.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2017 / 15,

08.02.2017.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Zivju resursu izpēte, izmantošanas regulēšana un atražošana 2017.gadā

Līgums;

Vienošanās par grozījumiem

2017 / 9,

18.01.2017.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2017 / 8,

16.01.2017.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.–2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2017.gadam īstenošana

Līgums,

25.04.2017. vienošanās Nr. 1

2017 / 7,

16.01.2017.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbības nodrošināšana 2017.gadā

Līgums

2017 / 6,

16.01.2017.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2017.gadā

Līgums

2017 / 5,

16.01.2017.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2017.gadam īstenošana

Līgums

2016 / 94

02.12.2016.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens karšu izplatīšana

Līgums

2016 / 8,

29.01.2016.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2016.gadam īstenošana

Līgums, 11.04.2016. vienošanās Nr.1

2016 / 7,

29.01.2016.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2016.gadā

Līgums

2016 / 6,

29.01.2016.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības nodrošināšana 2016.gadā

Līgums

2016 / 5,

29.01.2016.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2016.gadam īstenošana

Līgums

2016 / 3,

28.01.2016.

Zemkopības ministrija,

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Līgums par zivju resursu izpēti, izmantošanas regulēšanu un atražošanau 2016. gadā

Līgums, 1.pielikums, 2.pielikums,

3.pielikums, 4.pielikums

2015 / 131,

22.12.2015.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Informācijas analīzes un tās apmaiņas pasākumu kompleksa organizēšana ar mērķi veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

2015 / 34,

18.02.2015.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla sekretariāta darbības ietvaros nodrošināt Tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2015.gadam īstenošanu

Līgums, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

2015 / 33,

18.02.2015.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla Sekretariāta darbība

Līgums, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums

4.pielikums

2015 / 32,

18.02.2015.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbība

Līgums, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums

2015 / 31,

18.02.2015.

Zemkopības ministrija, SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla sekretariāta darbības ietvaros nodrošināt Tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam darba plāna aktivitāšu 2015.gadam īstenošanu

Līgums, 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

2015 / 21,

30.01.2015.

Zemkopības ministrija, SIA ''Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs''

Informācijas analīzes un apmaiņas pasākumu komplekss, kura mērķis ir veicināt lauku attīstības politikas īstenošanu

Līgums

1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums; 4.pielikums; 5.pielikums; 6.pielikums; 7.pielikums;8.pielikums

2015 / 20,

30.01.2015.

Zemkopības ministrija, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Ministrija uzdod, un Institūts apņemas veikt Līguma 1. un 2. pielikuma darba uzdevumā ietvertos darbus atbilstošā kvalitātē un noteiktos termiņos

Līgums

2014 / 148,

23.12.2014.

Zemkopības ministrija, valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu atbilstības novērtēšana, lai novērotu vai ir ievērotas ar produktu noteiktās prasības

Līgums