Zivsaimniecības komiteja /Fisheries Committee/

>> Uz OECD sākumlapu

 

Ņemot vērā Latvijas iestāšanās OECD procesu, Latvija ielūgtā statusā 2013. - 2015.gadā  tika aicināta piedalīties Zivsaimniecības komitejas sesijās, kurās tostarp arī tika izvērta Latvijas atbilstība OECD standartiem un dalībvalstu labākajai praksei zivsaimniecības jomā. 2015.gada aprīlī Zivsaimniecības komitejas sesijā tika sniegts atzinums, ka Latvija atbilst OECD rekomendācijām zivsaimniecības jomā.

Zivsaimniecības komitejas GALVENAIS MĒRĶIS ir veicināt labi pārvaldītu, efektīvu un elastīgu zivsaimniecības un akvakultūras nozari, kas stiprina ekosistēmas un dod ieguldījumu atbildīgas tirdzniecības un patēriņa sekmēšanai.

Misija:

  • VAJADZĪBAS, IESPĒJAS, PADOMI - palīdz dalībvalstīm apzināt vajadzības, iespējas un ieviešanas padomus, lai uzlabotu iekšējās zivsaimniecības un akvakultūras politikas,
  • ANALĪTISKAIS PAMATS - uzlabo analītisko pamatu starptautiskajās zivsaimniecības un akvakultūras politikas debatēs un dienaskārtības noteikšanā;
  • HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI - bagātina OECD prioritātes un debates ar horizontāliem jautājumiem, kas skar dabas resursu pārvaldības problēmas;
  • EKONOMISKĀ ANALĪZE - nodrošina augstas kvalitātes ekonomisko analīzi; strukturālo, ekonomikas un politikas uzlabojumu uzraudzību un analīzi visā piegādes ķēdē (no ražotājiem līdz patērētājam), un to ietekmes uz zivsaimniecības un akvakultūras nozari un politiku izvērtēšanu
  • KONSULTĀCIJAS - Sniedz konsultācijas par politikām un labāko praksi;
  • DISKUSIJAS - dod vietu diskusijai par jautājumiem, kas saistīti ar visiem zivsaimniecības un akvakultūras attīstības un politiku aspektiem, lai veicinātu izpratni un labāku pārvaldību un pareizus zivsaimniecības nolīgumus vietējā un starptautiskā līmenī.

Vairāk informācijas par Zivsaimniecību un publikācijas skatīt: www.oecd.org/agriculture/fisheries