Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais eksperts

 • Pilns amata nosaukums:
  Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais eksperts
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darba vieta:
  Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļa
 • Slodze:
 • Pieteikties līdz:
  23.09.2022

Amata apraksts

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA (reģistrācijas Nr.90000064161)

izsludina atklātu konkursu uz noteiktu laiku vakantu ierēdņa amatu (ierēdņa prombūtne):

 

Ja Tev ir augsta atbildības sajūta, vēlme izzināt un apgūt arvien jaunas zināšanas, spēja plānot savu darbu un noteikt prioritātes, piesakies un kļūsti par daļu no Zemkopības ministrijas komandas darbā ar politikas plānošanas dokumentu izstrādi un to ietekmes novērtēšanu zivsaimniecības politikas plānošanas jomā

 

Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļā:

Vecākais eksperts (profesijas klasifikatora kods 2422 09)

 

Tavi galvenie pienākumi būs: 

• sniegt priekšlikumus un organizēt normatīvo, stratēģisko un plānošanas dokumentu izstrādi;

• piedalīties ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē;

• nodrošināt sadarbību ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” un Centrālo statistikas pārvaldi zivsaimniecības statistikas datu apritē, kas nepieciešami Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai un ikgadējo statistikas datu ziņošanai;

• nodrošināt statistisko datu un atskaišu iesniegšanu starptautiskajām organizācijām, t.sk. ANO FAO, ICES, NAFO, NEAFC, EUROSTAT, OECD par Latvijas zvejas kuģu nozvejām, akvakultūras produkcijas apjomu un sektora struktūru, kā arī datus par nodarbināto skaitu zivsaimniecības nozarē;

apstrādāt valsts informācijas sistēmas „Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma” datus un izmantot tos statistikas atskaišu sagatavošanai.

 

Prasības pretendentam:

- jāatbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikā vai bioloģijā;

- vismaz trīs gadu darba pieredze zivsaimniecības vai ekonomikas jomā; 

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē;

- zināšanas par stratēģijas un politikas plānošanu zivsaimniecībā vai lauksaimniecībā;

- zivsaimniecības nozari reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

- labas angļu valodas zināšanas rakstos un mutvārdos; 

- latviešu valodas lietišķās sarakstes un rakstu kultūras pārzināšana;

- labas iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Word, MS Excel, MS Office Outlook, interneta pārlūkprogrammām;

- spēja analītiski domāt, risināt problēmjautājumus un izdarīt secinājumus.

 

Mēs piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu;

- mācību iespējas profesionālai pilnveidei;

- bruto atalgojumu 1462 euro (11.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- darbu saliedētā kolektīvā un profesionālu kolēģu atbalstu;

- darba vietu Rīgas centrā ar iespējām strādāt attālināti.

Kā pieteikties

Konkursa pretendenta pieteikumu un profesionālās darbības aprakstu (CV) 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā jānosūta uz e-pasta adresi: sandra.krisberga@zm.gov.lv 
Tālrunis uzziņām 28385842.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Zemkopības ministrija informē, ka:
1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Zemkopības ministrija.