Jaunumi

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Vēlamies visus interesentus aicināt piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu, kas notiks š.g. 16.decembrī plkst.14:00, Zemkopības ministrijas 2....

Publicēts: 04.12.2014

Konkurss "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

Konkurss

Zemkopības ministrija izsludina konkursu "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 24.11.2014

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.592 “Noteikumi par Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās...

Publicēts: 04.11.2014

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR" zinātniskajām rekomendācijām un priekšlikumiem ir...

Publicēts: 03.11.2014

Par haizivju un raju sugu iekļaušanu CITES konvencijā

Zemkopības ministrija informē, ka no 2014.gada 14.septembra 1973.gada Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (turpmāk – CITES)...

Publicēts: 26.09.2014

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 09.09.2014

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Zemkopības ministrija informē, ka 2014.gada 1.septembrī stāsies spēkā Brazīlijas valdības apstiprinātais pārtikas kodekss, kas nosaka prasības attiecībā par veselības sertifikāta noformēšanu zivju...

Publicēts: 06.08.2014

Otrā kārta Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības pasākumi,ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,kā kompetencē ir zivju resursu aizsardzība

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 15.maija lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu šādam Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības...

Publicēts: 18.06.2014

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Sekmīgas zvejas rezultātā Rīgas jūras līča piekrastē reņģu 2014. gada nozvejas kvota pilnībā apgūta un reņģu zveja piekrastē apturēta

Pamatojoties uz operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta (VVD) un valsts zinātniskā institūta „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” (BIOR)...

Publicēts: 12.06.2014

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos Zivju fonda līdzekļu maksājumu saņemšanai saskaņā ar Zivju fonda nolikuma 8.4.apakšpunktu

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 9.janvāra lēmumu, izsludina pieteikšanos Zivju fonda līdzekļu maksājumu saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.1995....

Publicēts: 03.02.2014

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 9.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) zinātniskās...

Publicēts: 15.01.2014

Eiropas Savienības nozīmīgākie normatīvie dokumenti zivsaimniecības jomā, kas stājas spēkā 2014.gada 1. janvārī

Ar 2014. gadu spēkā stājas jauni normatīvie akti ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Galvenās Eiropas Parlamenta un Padomes regulas attiecas uz Kopējo zivsaimniecības politikas...

Publicēts: 10.01.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020