Aicinām iepazīties ar infografiku par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem iekšējos ūdeņos

Lai uzskatāmi attēlotu situāciju makšķerēšanas un zvejas noteikumu kontrolē Latvijas iekšējos ūdeņos pēdējo divu gadu laikā, Valsts vides dienests (VVD), pateicoties Zivju fonda finansiālam atbalstam, ir apkopojis būtiskākos faktus.

 

Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi 2014. un 2015. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ir konstatēti ievērojami vairāk nekā zvejas noteikumu pārkāpumi. Par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem 2015.gadā administratīvi sodītas ir 930 personas, kas ir par 12 vairāk nekā 2014.gadā, savukārt par zvejas noteikumu pārkāpumiem pagājušajā gadā sodītas 136 personas, kamēr 2014. gadā – 132.

 

No iekšējiem ūdeņiem 2014. gadā izņemti 6561 zvejas rīki (tīkli, mazizmēra tīkli, ūdas, āķu jedas, zivju murdi, nēģu murdi, vēžu murdi un krītiņi, žebērkļi, grozi u.c.), bet 2015. gadā – 5744. Jāpiebilst, ka no ūdenstilpēm izņemtie nelikumīgie zvejas rīki ir viens no maluzvejas aktivitātes rādītājiem. Saskaņā ar VVD datiem, pēdējā desmitgadē ir vērojama pozitīva tendence – izņemto nelikumīgo zvejas rīku, tajā skaitā bezsaimnieka, kopējā skaita samazināšanās, kas turpinās arī 2014. un 2015. gadā.

 

Joprojām administratīvi sodīto personu vairākums gan 2014., gan 2015. gadā ir fiziskas personas – attiecīgi 1050 un 1066 cilvēki. Biežāk piemērotais soda veids ir naudas sods. 2014. gadā sodītas 905 personas, bet 2015. gadā – 957 personas. Vidēji par vienu pārkāpumu uzliktā soda nauda 2014. gadā bija 63,17 EUR, bet 2015. gadā – 65,92 EUR. Kopumā 2014. gadā uzliktās soda naudas veido 57863,48 EUR, savukārt 2015. gadā – 63610,00 EUR.

 

Samazinājies administratīvo brīdinājumu skaits. 2014. gadā šis soda veids piemērots 132 gadījumos, savukārt 2015. gadā – 88 gadījumos. Vismazāko īpatsvaru veido naudas sods ar mantisko zaudējumu – attiecīgi šādi sodīti 13 pārkāpēji 2014. gadā un 21 pārkāpējs 2015. gadā.

 

2015. gadā konstatēti 15 kriminālpārkāpumi. Tas ir vairāk nekā 2014. gadā, kad to bija 9. Gan 2014. gadā, gan 2015. gadā pārkāpējiem kā soda mērs visbiežāk ticis piemērots piespiedu darbs – 8 gadījumos katrā no gadiem, nosacīta brīvības atņemšana ar probācijas laiku – pa vienam gadījumam katrā no gadiem, bet 2015. gadā 4 gadījumos piespiedu darbs ar īslaicīgu brīvības atņemšanu un 2 gadījumos – brīvības atņemšana.

 

Tipiskais pārkāpējs gan 2014. gadā, gan 2015. gadā ir vecuma grupā no 41 līdz 60 gadiem – attiecīgi 476 un 488 personas. Nākamā ir 26 līdz 40 gadus vecu personu grupa, kurā 2014. gadā sodītas 345 personas, bet pērn 382.

 

Ar Zivju fonda finansiālu atbalstu šogad iecerēts izveidot vēl piecas infografikas par VVD padarīto makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu ievērošanas kontrolē.

 

VVD Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite atzīmēja, ka šīs un nākamo infografiku uzdevums ir ne tikai informēt sabiedrību par Valsts vides dienesta paveikto makšķerēšanas un zvejas noteikumu ievērošanas kontrolē, bet arī rosināt cilvēkus mainīt attieksmi pret zivju resursu aizsardzību un ievērot noteikumus, kas radīti, lai saglabātu Latvijas zivju resursus bagātīgus, daudzveidīgus un ilgtspējīgus.  

 

Infografiku skatīt šeit.

 

 

Informāciju sagatavoja
Maruta Bukleviča
Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
Maruta.buklevica[a]vvd.gov.lv
  • Publicēts:
    10.10.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā