Izsludina projektu iesniegšanas 2018.gada trešo kārtu Zivju fonda zivju resursu aizsardzības pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2018.gada 9.novembra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2018.gada trešo kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” – no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2018.gada 22.novembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 22 000 EUR un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 8000 EUR. Gadījumā, ja līdz pasākuma kārtai iesniegto projektu izskatīšanas dienai būs palielinājies Zivju fonda finansējuma atlikums, bet iesniegtajos projektos pieprasītais finansējums būs lielāks par pasākuma kārtai izsludināto finansējumu, šis papildus finansējums arī novirzāms kārtai iesniegto projektu finansēšanai.
 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus iesniegt Lauku atbalsta dienestā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsts zivsaimniecībai”.

  • Publicēts:
    13.11.2018

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā