Izsludina projektu iesniegšanas 2019.gada trešo kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2019.gada 31.oktobra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2019.gada trešo kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)" - no 2019.gada 4.novembra līdz 2019.gada 13.novembrim ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 83 000 EUR, un, ievērojot šādus nosacījumus:

 

Projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

 

 

i Kvadricikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis (tai skaitā ūdensmotocikls) kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi

10000 EUR

ii RIB tipa laiva:

 

- iekšējiem ūdeņiem
- jūras ūdeņiem

1500 EUR

5500 EUR

iii Stiklšķiedras vai alumīnija laiva

9000 EUR

iv Laivas dzinējs

 

- izmantošanai iekšējos ūdeņos
- izmantošanai jūras ūdeņos
3500 EUR
5500 EUR

v Drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

6000 EUR

vi Tālskatis

450 EUR

vii Nakts redzamības monoklis

2500 EUR

viii Video kamera ar SD kartēm

400 EUR

ix Termokameras

3000 EUR

x GoPro kameras ar komplektāciju

500 EUR

xi Meža kameras ar komplektāciju

300 EUR

xii Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS

3000 EUR

xiii Eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

9000 EUR

xiv Rokas GPS ar komplektāciju

600 EUR

 

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem pabeidzot projektu jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

 

Projekta iesniegumu un pārējos dokumentus jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, 12.stāvā, 1215.kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsts zivsaimniecībai".

  • Publicēts:
    04.11.2019

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020