Par nozvejas sertifikātiem zivju produkcijas eksportam

Zemkopības ministrija (turpmāk- Ministrija) informē, ka ir saņemta informācija no Eiropas Komisijas saistībā ar nozvejas sertifikātiem Eiropas Savienības izcelsmes zivju produkcijas eksportam uz Ukrainu. Saskaņā ar Eiropas Komisijas un Ukrainas vienošanos ar 12.03.2013. Ukraina tiek iekļauta notificēto valstu sarakstā, t.i., Eiropas Savienība atzīst, ka šajā valstī darbojas uzticama nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas kontroles un zivju produkcijas tirdzniecības uzraudzības sistēma. Eiropas Komisija uzsver, ka Ukrainas puses pieprasījumi pēc nozvejas apliecinošiem dokumentiem, kas saņemta līdz marta vidum, ir uzskatāma par tiesiski nepamatotiem, vēl vairāk- par tirdzniecība barjeru un administratīvo slogu. Ukrainas notifikācija netiek piemērota ar atpakaļejošu datumu. No tā iespējams secināt, ka dalībvalstu līdz šim izsniegtie dokumenti ir uzskatāmi par viņu pašu iniciatīvu un nav saistāmi ar kādu Eiropas Savienības normu.

Ukrainas iekļaušana notificēto valstu sarakstā Latvijas zivju produkcijas eksportētājiem nozīmē, ka kopš 12.03.2013. eksportējot zivju produkciju uz Ukrainu ir nepieciešams aizpildīt un Ministrijai apstiprināt Padomes regulas (EK) Nr.1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (turpmāk- Regula 1005/2008) II pielikums (sertifikāta paraugu ar aizpildīšanas paskaidrojumiem, lūdzam skatīt ŠEIT). Tāpat uz šo eksportu darbojas visi iepriekšminētajā regulā noteiktie ierobežojumi un procedūras.

Ministrija vēlas atgādināt, ka sertifikātus apstiprināšanai var iesniegt, elektroniski nosūtot uz e-pastiem janis.laguns@zm.gov.lv un baiba.ake@zm.gov.lv vai arī iesniedzot tos Ministrijā klātienē. Maksimālais sertifikāta apstiprināšanas laiks - 3 darba dienas.

Tāpat Ministrija vēlas pateikties uzņēmējiem par sniegto informāciju saistībā ar problēmām produkcijas eksportam uz Ukrainu un sapratni problēmas risināšanas laikā.

Papildus Ministrija vēlas vērst uzmanību uz sadarbību zivju produkcijas tirdzniecības jomā ar atsevišķām trešajām valstīm. 2012. gada beigās Eiropas Komisija izplatīja lēmumu par valstīm, kas varētu tikt uzskatītas par nesadarbīgām nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanas jomā (Lēmuma Nr. 2012/C 354/01, to ir iespējams atrast arī Ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā Zivsaimniecība/ Zvejniecība/ Saistošie dokumenti/ 2012). Tas nozīmē, ka šīs valstis nespēj nodrošināt, ka to zvejas kontroles un uzraudzības sistēmas ir pietiekamā līmenī, lai izskaustu nelegālas nozvejas iespējamību. Pašreiz potenciālās nesadarbīgās valstis ir: Beliza, Kambodžas Karaliste, Fidži Republika, Gvinejas Republika, Panamas Republika, Šrilankas Demokrātiskā Sociālistiskā Republika, Togo Republika, Vanuatu Republika.

Lai arī Latvijai zivju produkcijas tirdzniecības sakari ar iepriekšminētajām valstīm nav apjomīgi, tomēr iepriekšējos gados ir konstatēts izejvielas imports, kam izcelsmes valstis ir Beliza un Šrilanka. Ministrija brīdina, ka, gadījumā, ja pašreiz Eiropas Komisijas lēmumā iekļautās valstis nespēs uzlabot situāciju zvejas kontroles jomā, pret tām tiks piemērota Regulas 1005/2008 38. pantā noteiktā rīcība, tai skaitā šo valstu izcelsmes zivju produkcijas importa aizliegums Eiropas Savienībā, karoga maiņas liegums no šo valstu karoga kuģiem uz kādu no Eiropas Savienības dalībvalsts karogu, aizliegums jebkādai darbībai kuģu pirkšanas/ pārdošanas jomā u. tml. Tādēļ aicinām piesardzīgi veikt jebkādus darījumus zivju produkcijas tirdzniecības un zvejniecības jomā ar iepriekšminētajām trešajām valstīm.

Ministrija saprot, ka Eiropas Savienībā ieviestā nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanas sistēma ir būtisks apgrūtinājums Latvijas zivju produkcijas ražotājiem, apstrādātājiem un tirgotājiem, tomēr sistēmas piemērošana ir obligāta. Lai pēc iespējas mazāk kavētu uzņēmējdarbību un risinātu problēmas, kas saistītas ar noteikumu ieviešanu, Ministrija jautājumu un neskaidrību gadījumā aicina uzņēmējus sazināties ar Zivsaimniecības departamenta atbildīgajām personām: Gintu Pērli - Sīli t. 67027807, e-pasts ginta.perle@zm.gov.lv vai Jāni Lagūnu t. 67027415 e-pasts janis.laguns@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    12.06.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020