Paziņojums par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Plānošanas dokumenta nosaukums:
Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda Rīcības programma 2014. – 2020.gadam (turpmāk EJZF RP 2014-2020)

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
LR Zemkopības ministrija (adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981; tālrunis: 67027010; mājaslapas adrese: http://www.zm.gov.lv).

Vides pārskata izstrādātājs:
Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūts (turpmāk LVAEI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļa (adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039; tālrunis: 7552909; mājaslapas adrese: http://www.lvaei.lv).

Plānošanas dokuments attiecas uz zivsaimniecības politiku visā Latvijas teritorijā, tomēr galvenās aktivitātes koncentrējas piejūras joslā un skar arī jūras akvatoriju. EJZF RP 2014-2020 izstrādes termiņš ir 2013. gada 31.decembris, bet īstenošanas termiņš – no 2014. līdz 2020. gadam.

EJZF RP 2014-2020 vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2013.gada 24.jūlija līdz 2013.gada 2.septembrim. Ar EJZF RP 2014-2020 projektu un vides pārskata projektu var iepazīties Zemkopības ministrijas mājaslapā http://www.zm.gov.lv sadaļā Aktualitātes vai iepazīties klātienē LVAEI (adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039), darba laikā: darba dienās (pirmdiena - piektdiena) no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, brīvdienas - sestdiena un svētdiena.

Šī gada 8.augustā Zemkopības ministrijā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 314. telpā, no plkst. 10:00-12.00 notika EJZF RP 2014-2020 Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumentu un vides pārskata projektu sūtīt Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta Lauku attīstības novērtēšanas nodaļai pa pastu (adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039,) ar norādi priekšlikumi EJZF RP 2014-2020 vides pārskata projektam vai elektroniskā formā uz e-pastu lann@lvaei.lv līdz š.g. 2. septembrim.

Saistītie dokumenti:

  • Publicēts:
    14.08.2013

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020