Sanāksme par jaunām prasībām zvejas produktu izsekojamībai tirgū

2018. gada 20. aprīlī plkst. 10:00 Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 315.telpā ir plānota sanāksme, kurā ministrijas pārstāvji informēs zvejas produktu pircējus par jauniem Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” (turpmāk – Izkraušanas un tirdzniecības noteikumi) un tajos iekļautajām prasībām par zvejas produktu elektronisko izsekojamību tirgū un datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā (turpmāk - Informācijas sistēmā), kas stāsies spēkā 2018.gada 1.jūnijā. 

 

Atbilstoši Izkraušanas un tirdzniecības noteikumiem, lai mazinātu administratīvo slogu un mazinātu papīra dokumentu apriti, tiek veikta zvejas produktu elektroniskās izsekojamības sistēmas ieviešana un paredzēts operatoru pienākums ievadīt Informācijas sistēmā datus par visām darbībām ar zvejas produktu partijām (t.sk. par zvejas produktu transportēšanu, uzglabāšanu, pārdošanu, apstrādi, eksportu u.c. darbībām). Vienlaikus operatoriem jānodrošina identifikācijas numura (kvadrātkoda) uzskatāmība un pieejamība pie produktu partijām visos aprites posmos. 

 

Ņemot vērā, ka Izkraušanas un tirdzniecības noteikumi paredz, ka visiem operatoriem būs jāsaņem pieeja informācijas sistēmai un visi darījumi ar zvejas produktiem jāreģistrē Informācijas sistēmā, aicinām sanāksmē piedalīties arī pēc nozvejoto zivju pirmās pirkšanas darījuma sekojošos pircējus Latvijas Republikā, kuri nav mazumtirgotāji vai galapatērētāji vai kuri neiegādājas produktu daudzumu, kas ir mazāks par 30 kg vai 50 eiro vērtību (uz šiem daudzumiem neattiecas prasības par datu ievadīšanu Informācijas sistēmā).  

 

Aicinām zivju produktu pircējus piedalīties ministrijas organizētajā sanāksmē.

 

Lūdzam līdz š.g. 13. aprīlim pieteikties dalībai sanāksmē, informāciju ar uzņēmuma nosaukumu, dalībnieku vārdiem un uzvārdiem, nosūtot Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam uz e-pastu: Olga.Adamenko@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    29.03.2018

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020