Valsts vides dienestā izveidota infografika, kas atspoguļo sabiedrisko inspektoru darbu

Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē Valsts vides dienestam (VVD) atbalstu sniedz sabiedriskie vides inspektori jeb VVD pilnvarotās personas, kas piedalās gan kopīgos reidos ar VVD inspektoriem, gan savu pilnvaru ietvaros darbojas patstāvīgi. Ir tapusi infografika, kas atspoguļo sabiedrisko vides inspektoru darbu un ieguldījumu zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.

 

Šobrīd VVD ir 65 sabiedriskie vides inspektori, kam, atkarībā no darbības jomas, ir dotas pilnvaras veikt pārbaudes kopā ar VVD inspektoru, kā arī bez VVD inspektora klātbūtnes sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu vai administratīvā pārkāpuma protokolus par dabas aizsardzības noteikumu pārkāpumu. Sabiedriskie vides inspektori ir tiesīgi veikt personas, kas izdarījusi pārkāpumu, mantas un dokumentu apskati, ūdeņos un to tuvumā pārbaudīt lomu un izmantotos zvejas rīkus, izņemt pārkāpuma priekšmetus un pārkāpuma izdarīšanas rīkus, sastādot izņemšanas protokolu.

 

2014.gadā pēc sabiedrisko vides inspektoru sastādītājiem protokoliem ir pieņemti 75 lēmumi, 2015.gadā – 18 lēmumi, bet šogad no janvāra līdz oktobrim – 9 lēmumi. VVD Zvejas kontroles departamentā šo tendenci skaidro ar sabiedrisko inspektoru skaita samazināšanos, kā arī normatīvo aktu izmaiņām, kas samazina to tiesības.

 

Infografika par sabiedrisko vides inspektoru darbu ir piektā sešu infografiku ciklā, kas veltītas VVD padarītajam makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu ievērošanas kontrolē. Infografiku ciklu finansiāli atbalsta Zivju fonds.

 

Infografiku skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Maruta Bukleviča

Valsts vides dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67084217; 25780460

maruta.buklevica[a]vvd.gov.lv

www.vvd.gov.lv

  • Publicēts:
    14.12.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā