VVD apkopojis šogad veiktās pastiprinātās kontroles pārbaužu rezultātus lašu un taimiņu nārsta laikā

Valsts vides dienests (VVD) ir apkopojis dienesta inspektoru darba rezultātus šā gada lašu un taimiņu nārsta laikā.
 

No 1. oktobra līdz 30. novembrim, kad ir noteikts lašveidīgo zivju ieguves liegums iekšējos ūdeņos, VVD inspektori veica 361 pārbaudi iekšējo ūdeņos un 88 – jūras piekrastē, kuru laikā tika apsekoti 1078 ūdens objekti. Pārbaužu rezultātā VVD inspektori sastādīja 23 administratīvo pārkāpumu protokolus par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem. Četros gadījumos lieta nodota kriminālprocesa uzsākšanai. Latvijas iekšējos ūdeņos šajā laikā tika konstatēti un izņemti 176 bezsaimnieka zvejas rīki un konfiscēti 12 zvejas rīki, bet jūras piekrastē izņemti 26 bezsaimnieka zvejas rīki un konfiscēti 4 nelikumīgi zvejas rīki.
 

Par VVD konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pieņemti 12 lēmumi par naudas soda piemērošanu par kopējo summu 730 eiro. Pārējās lietas vēl atrodas izskatīšanā. Par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem ir aprēķināti 1565 eiro.
 

Jāpiebilst, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 3.pielikumu, atsevišķās upēs līdz 31. decembrim turpinās makšķerēšanas aizliegums sakarā ar lašu un taimiņu aizsardzību nārsta laikā.
 

Kopumā ņemot vērā šā gada hidrometeoroloģiskos apstākļus, kas nodrošināja augstu ūdens līmeni upēs, šis bija lašveidīgo zivju nārstam labvēlīgs gads. Augstais ūdens līmenis pasargāja zivis no maluzvejniekiem, kas mēģina nārstojošās zivis iegūt ar žebērkļa palīdzību. Neskatoties uz to, tomēr VVD inspektori arī šogad aizturēja pārkāpējus, kas ar žebērkļiem Saulkrastos, Ķīšupes pietekā dūra zivis.
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rezultāti ir līdzīgi - sastādīto protokolu skaits ir tāds pats, taču vairāk ir atklāti kriminālpārkāpumi. Tas paveikts, VVD sadarbojoties ar Valsts policiju un Valsts policijas Iekšējās drošības biroju. 
 

Gada laikā notikušas vairāk pārbaudes un apsekots lielāks skaits ūdens objektu, taču izņemto bezsaimnieka zvejas rīku skaits ir samazinājies par 83 rīkiem. Tendence samazināties ūdenstilpēs konstatēto bezsaimnieka zvejas rīku skaitam kopumā ir vērojama jau no 2005. gada, kas attiecas ne tikai uz lašu un taimiņu ieguves lieguma laiku. Konfiscēto zivju ieguvei nelikumīgi izmantoto zvejas rīku skaits lašveidīgo zivju nārsta laikā šogad gan ir tāds pats kā 2016. gadā.

 

Informāciju sagatavoja
Maruta Bukleviča,
Valsts vides dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67084217; 25780460
maruta.buklevica@vvd.gov.lv
www.vvd.gov.lv

  • Publicēts:
    18.12.2017

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020