Zvejas produktu elektroniskā izsekojamība

2018. gada 1. jūnijā spēkā stājās Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 94 “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi’’ (turpmāk – noteikumi Nr. 94) norma par zvejas produktu elektronisko izsekojamību tirgū un datu par darbībām ar zvejas produktiem ievadīšanu informācijas sistēmā.

 

Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē ir izveidota jauna sadaļa ‘’Zvejas produktu izsekojamība’’, kurā ir pieejama pamatinformācija par noteikumu Nr. 94 prasībām, Zemkopības ministrijas sagatavotās prezentācijas, kontaktpersonu saraksts, kā arī ir iekļautas Zemkopības ministrijas atbildes uz uzņēmēju jautājumiem.

 

Informācija ir pieejama:ŠEIT 

  • Publicēts:
    31.05.2018

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020