Zvejniekiem regulāri jāinformē VVD par zveju ar reņģu stāvvadiem un šo zivju nozveju

Par katrām piecām kalendārā mēneša dienām zvejniekiem Valsts vides dienestam (VVD) jāziņo nozvejas dati par zveju ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un reņģu nozvejas apjomiem. Atskaitīšanos VVD paredz 2007. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”.   

 

Dati elektroniski vai SMS formātā līdz katras piektās mēneša dienas beigām (skaitot no mēneša sākuma) jāiesniedz VVD, norādot zvejnieku, nozvejoto apjomu un nozvejas laika periodu (datumam no - līdz).


VVD kontaktinformācija zvejas datu iesniegšanai pa rajoniem:   

 

Limbažu un Salacgrīvas novada (Austrumu rajons) zvejniekiem
Mob.: 29376435
E – pasts: janis.brants@valmiera.vvd.gov.lv

 

Saulkrastu, Carnikavas novada, Rīgas un Jūrmalas pilsētas zvejniekiem (Dienvidu rajons)
Mob.: 26645647
E – pasts: elmars.brente@lielriga.vvd.gov.lv

 

Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada zvejniekiem (Rietumu rajons)
Mob.: 27841794
E – pasts: ventspils.ks@ventspils.vvd.gov.lv

 

VVD uzrauga, lai reņģu nozvejas apjoma limiti Rīgas jūras līča piekrastē netiktu pārsniegti.  

 

Vairāk informācijas pieejams VVD tīmekļa vietnes sadaļā "Kontrole" -> "Dabas resursu kontrole"-> "Reņģu nozvejas datu sniegšana".

  • Publicēts:
    05.04.2016

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā