Akvakultūras produkcijas ražošana

2019. gadā Pārtikas un veterinārajā dienestā bija atzīti 173 akvakultūras uzņēmumi (aktīvi darbojās 79), kuriem bija tiesības nodarboties ar zivju audzēšanu to patēriņam pārtikā un zivju mazuļu audzēšanu resursu atražošanai, ko nodrošināja arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētava “Tome” ar savām piecām filiālēm. Valsts zivju audzētavas un tās filiāļu galvenais darbības virziens ir dabisko ūdenstilpju zivju resursu atražošana un papildināšana.  
 

2019. gadā ekonomiski aktīvajos 79 uzņēmumos (kopējais nodarbināto skaits – 323 cilvēki) akvakultūras produkcijas ražošanai tika izmantoti 649 dīķi ar kopējo platību 4954,7 ha, 1194 baseini ar tilpumu 15161 m3 un 46 recirkulācijas sistēmas ar 9945,5 m3 lielu tilpumu.  
 

Kopumā periodā no 2008. līdz 2019. gadam akvakultūrā izmantojamajai platībai, no kuras ieguva zivju produkciju, vērojama paplašināšanās tendence, ko sekmēja arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta iespējas akvakultūras uzņēmumu attīstībai. 2019. gadā produkcijas iegūšanai izmantojamo dīķu un baseinu skaits ir nedaudz sarucis, bet ievērojami pieaudzis recirkulācijas sistēmu skaits (sk. 1.tabulu). 

 

1.tabula

Akvakultūrā izmantojamie ūdeņi un platība

Akvakultūrā izmantojamo ūdeņu un to platība (tabulas attēlojums)

 

2019. gadā akvakultūras sektorā realizētās produkcijas apjoms bija 626,4 tonnas, no kurām 26,4 tonnas tika realizētas ārvalstu tirgū. Galvenās audzētās un realizētās zivju sugas gan svaigā, gan apstrādātā veidā bija karpa, forele, sams, store u.c. (sk. 2. tabulu). 2019. gadā atšķirībā no 2018. gada ir pieaudzis karpu un karūsu realizācijas apjoms, bet samazinājies pārējo zivju sugu realizācijas apjoms apjoms. Nedaudz, salīdzinot ar 2018. gadu ir palielinājies storu realizācijas apjoms. Kopumā realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājies par 203,3 tonnām.

 

2.tabula

Akvakultūras produkcijas apjoms (realizētās zivis)

Zivju saraksts

Laikā no 2007. līdz 2019. gadam kopējās realizētās akvakultūras produkcijas gada vidējais apjoms ir ap 659 tonnām. Būtiskākais realizētās produkcijas apjoma kāpums vērojams 2018. gadā, kad tas sasniedza 830 tonnas, bet vismazāk produkcijas realizēts 2009. gadā – 517 tonnu. Lai gan akvakultūras produkcijas apjoms gadu no gada svārstās, kopumā periodā no 2007. līdz 2019. gadam ir vērojama kopējās realizētās akvakultūras produkcijas pakāpeniska pieauguma tendence (sk.1.att.).

Realizētās akvakultūras produkcijas apjoms


1.attēls. Realizētās akvakultūras produkcijas apjoms 2007.-2019. gadā, tonnas
Avots: CSP


Latvijas akvakultūras produkcijas kopējā tirgus vērtība, ņemot vērā izmaiņas tirgos, 2019. gadā bija 1,85 milj. EUR – salīdzinājumā ar 2018. gadu (2,17 milj. EUR) par 0,32 milj. EUR mazāka.