Ar Zivju fonda atbalstu realizētajos projektos panāktie rezultāti

Ar Zivju fonda atbalstu 2020. un 2021. gadā finansētie pētījumi: