Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2011.gadam

2010.gada 30. novembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

 

Saskaņā ar Krāslavas novada domes ierosinājumu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” novērtējumu un atzinumu, grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos paredz palielināt zvejas tīklu limitu Kombuļu ezerā no 85 m līdz 210 m, ņemot vērā, ka zvejas intensitāte ezerā ir visai maza un no zivju krājuma viedokļa zvejas tīklu limitu var palielināt līdz pašvaldības pieprasītajam apjomam.

 

Tā kā rūpnieciskā zveja Virtūkšņa un Zosnas ezerā ir aizliegta, grozījumi noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos paredz svītrot zivju tīklu limitu šajos ezeros.

 

Minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.