Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2013.gadam

2012.gada 18. decembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”.

 

Pamatojoties uz pašvaldību sniegtajiem priekšlikumiem un BIOR pozitīvo atzinumu, 2013.gadā mainīti šādi rūpnieciskās zvejas limiti iekšējos ūdeņos:

  • no zivju tīklu limita izslēgs Lielo Subates un Mazo Subates ezeru, Indras ezeru;
  • Ildzas ezeram zivju tīklu limitu palielinās no 90 līdz 150 m, bet Stirnu ezeram - līdz 300 m;
  • Krāslavas novada pašvaldībai piešķirs divu zušu murdu limitu ūdens tecē no Ata (Ota) ezera uz Ārdavas ezeru;
  • Saulkrastu novada pašvaldībai piešķirs vienu murdu nēģu zvejai Ķīšupes ūdens teces posmā lejpus Tallinas šosejai.