Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2017.gadam

Ar 2017.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, kas paredz sekojošas limitu izmaiņas:

  • Indzera ezerā turpmāk būtu pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus;
  • Pērkonu ezerā turpmāk būtu pieejams iedalāmais zivju tīklu limits, kas nepārsniedz 75 metrus;
  • mainīts nēģu zvejas rīku limits Daugavā lejpus Rīgas HES - trīs nēģu murdus aizstājot ar trim nēģu tīkliem;
  • Usmas ezeram samazināts tīklu limits par 4000 m, tas ir, no 17080 līdz 13080 m;
  • Zemkopības ministrijai dotas tiesības attiecīgos ūdeņos uz konkrētu laiku zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos paredzēt atsevišķu zivju sugu vai kopējā nozvejas apjoma limitu, kas tiktu noteikts papildus šo noteikumu 9. un 10.pielikumā norādītajam limita apjomam;
  • noteikumu 9.pielikums papildināts ar 25 ezeriem, kuros noteikts kopējais un atsevišķu zivju sugu nozvejas apjoma limits