Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2019.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2019.gadam

 

Ar 2019.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” , kas paredz sekojošas limitu izmaiņas:
 

1) atteikties no zušu murda limita Liepājas ezerā, lai veicinātu zušu krājumu stāvokļa ilgtspēju. Līdz šim Liepājas ezerā bija noteikts 50 gab. zušu murdu limits šādām pašvaldībām: 35 gab. Liepājas pilsētas pašvaldībai, 5 gab. Grobiņas novada pašvaldībai un 10 gab. Nīcas novada pašvaldībai.
2) samazināt zivju tīklu limitu Usmas ezerā par 3 000 metriem. Izmaiņas zivju tīkla limitā izdarītas, ņemot vērā Ventspils novada pašvaldības vēlmi mazināt pašpatēriņa zvejas iespējas Usmas ezerā, lai atbalstītu tā izmantošanu rekreācijas nolūkos. Līdz ar to noteikumos Usmas ezeram tīklu limits samazināts līdz 10 080 metriem.

 

Izmaiņas noteikumos sagatavotas pēc Liepājas pilsētas domes un Ventspils novada pašvaldības ierosinājumiem un zinātniskā institūta “BIOR” atzinumiem par priekšlikumiem zvejas limitu izmaiņām iekšējos ūdeņos.