Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.592 “Noteikumi par Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikumu” (turpmāk – noteikumi) 15.punktu, Zemkopības ministrija izsludina pārstāvju pieteikšanos šādām padomes interešu grupām:

 

•    Makšķerēšanas interešu grupa;

•    Zemūdens medību interešu grupa;

•    Zvejniecības interešu grupa;

•    Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa.

 

Atbilstoši noteikumu 16.punktam, biedrības, nodibinājumi un profesionālās organizācijas, kuru darbība saskaņā ar to statūtiem (nolikumu) ir saistītas ar attiecīgo zivju resursu izmantošanas vai ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības jomu, 30 dienu laikā var pieteikt savus pārstāvjus to iekļaušanai attiecīgajā interešu grupā, iesniedzot Zemkopības ministrijā iesniegumu un pievienojot savas organizācijas statūtu (nolikuma) kopiju.

 

Iesniegumā jānorāda organizācijas nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese un interešu grupa, kurā vēlas darboties. Ja dalībai interešu grupā piesakās biedrība, kas apvieno citas biedrības, nobinājumus vai profesionālas organizācijas, papildus iesniegumā iekļauj arī tās pārstāvēto biedru sarakstu. Iesniegums ar tam pievienoto statūtu (nolikuma) kopiju jāsūta pa pastu: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981.

 

Papildus informācija: Inese.Mikelsone@zm.gov.lv vai tel. 67027525.

 

Pēc dalībnieku pieteikumu saņemšanas, Zemkopības ministrija organizēs katras interešu grupas pirmo sēdi un nodrošinās tās protokolēšanu, kuras laikā tiks ievēlēts interešu grupas vadītājs. No katras interešu grupas divi pārstāvji tiek deleģēti darbam padomē. Interešu grupas vadītājs automātiski tiek deleģēts par vienu no interešu grupas pārstāvjiem padomē, otru ievēl interešu grupas pārstāvji.

 

Turpmākās interešu grupas sēdes plānos un vadīs grupas vadītājs. Interešu grupas darbība, pārstāvju skaita paplašināšana un sasaiste ar padomes darbu ir aprakstīta noteikumu IV sadaļā.

 

NODERĪGI

Publicētas nevalstiskās organizācijas, kas pieteikušās dalībai interešu grupās

  • Publicēts:
    04.11.2014

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā