Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa

Grupā ietilpst:

1. Biedrība “C.ALBULA”

2. Ventspils Makšķernieku klubs

3. Makšķernieku klubs “Savieši”

4. Biedrība “Līgatnes krasti”

5. Biedrība Mazās hidroenerģētikas asociācija

6. Biedrība Liepājas ezeri

7. Biedrība „Mālpils zivīm”

8. Makšķernieku klubs OSPREY

9. Latvijas piekrastes zvejniecības attīstības biedrība

10. Vides Aizsardzības Asociācija

11. Biedrība “Zivju Gani”

12. Biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”

13. Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija

14. Biedrība “MPMB”

15. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”