Zveja iekšējos ūdeņos

Rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 31.05.2018. lēmumu Nr.210 ir noteikts rūpnieciskās zvejas aizliegums Kālezerā. Pašvaldības lēmums, lēmuma pielikums.

 

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2020.gadam 
 

Ar 2020.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” , kas paredz sekojošas limitu izmaiņas: 
 

Lai turpinātu iesākto Usmas ezera zivju resursu saglabāšanu un atjaunošanu, no 2020. gada 1. janvāra Usmas ezeram noteiktais rūpniecisko zivju tīklu limits tiks samazināts līdz 8000 metriem (iepriekš bija 10 080 metru). Par zivju tīklu limita samazinājumu ir panākta vienošanās arī ar Usmas ezera komerczvejniekiem.

 

 

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2019.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2018.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2017.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2013.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2012.gadam

Izmaiņas noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem iekšējos ūdeņos 2011.gadam