Zvejniecības interešu grupa

Grupā ietilpst:

1. Vidzemes zvejnieku biedrība

2. Latvijas Zvejnieku federācija

3. Vērgales zvejnieku apvienība

4. Burtnieku ezera zvejinieku biedrība

5. Piejūras novadu zvejnieku biedrība

6. Biedrība Engures zvejnieks

7. Lapmežciema pagasta zvejnieku biedrība

8. Latvijas piekrastes zvejniecības attīstības biedrība

9. Baltijas Zivsaimnieku apvienība 

10. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”