Paredzēts atbalsts liellopu audzētājiem, kurus arī skārušas Covid-19 izplatības negatīvās sekas

Paredzēts atbalsts liellopu audzētājiem, kurus arī skārušas Covid-19 izplatības negatīvās sekas
Valdība otrdien, 5. oktobrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē, kas paredz izmaksāt atbalstu liellopu audzētājiem pēc uzņēmēja iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD). 
 
Jaunie noteikumi paredz atbalstu liellopu audzētājiem, lai daļēji segtu Covid-19 radītos zaudējumus, ņemot vērā, ka nozares ražotāju ieņēmumi laikā no 2020. gada oktobra līdz decembrim un no 2021. gada janvāra līdz martam, salīdzinot ar iepriekšējo trīs gadu vidējo rādītāju, bija samazinājušies attiecīgi par 9,1% un 10,7 procentiem. 
 
Atbalstam varēs pieteikties liellopu audzētāji, kas laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam no saviem ganāmpulkiem pārvietojuši savā saimniecībā audzētus liellopus. Pārvietošanas brīdī liellopam jābūt vismaz 6 mēnešus vecam. Atbalsta likme būs atšķirīgas katram minētajam laikposmam un atkarīga no liellopa vecuma u.c. parametriem: 
         
laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim -
 • 32,03 eiro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot), 
 • 51,13 eiro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu no 12 mēnešu vecuma, 
 • 16,34 eiro par piena šķirnes vai kombinētās piena-gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot), 
 • 26,08 eiro par piena šķirnes vai kombinētās piena-gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 12 mēnešu vecuma, 
laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam -
 • 37,66 eiro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot), 
 • 60,11 eiro par gaļas šķirnes vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu no 12 mēnešu vecuma, 
 • 19,21 eiro par piena šķirnes vai kombinētās piena-gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 6 līdz 11 mēnešu vecumam (ieskaitot), 
 • 30,66 eiro par piena šķirnes vai kombinētās piena-gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu no 12 mēnešu vecuma. 
 
Atbalsta iesniegums liellopu audzētājiem jāiesniedz LAD vienotajā pieteikšanās sistēmā viena mēneša laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās. Atbalstu LAD izmaksās līdz šāgada 31. decembrim. 
 
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
 • Publicēts:
  05.10.2021