Virssaistības LAP 2014–2020 pasākumiem nodrošinās vēl aktīvāku ekonomisko darbību laukos

Virssaistības LAP 2014–2020 pasākumiem nodrošinās vēl aktīvāku ekonomisko darbību laukos

Valdība otrdien, 14. jūlijā, uzklausīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda virssaistību ietvaros”.

 

Lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un saglabā nodarbinātību lauku teritorijā. Tādēļ ir svarīgi atbalstīt lauku saimniecības un pārstrādes uzņēmumus.

 

Patlaban ir izmantoti 98 procenti finansējuma, kas pieejams Latvijas lauku attīstībai, un tas mazina iespējas īstenot atbalsta pasākumus. Vairākos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (LAP 2014-2020) pasākumos ir vērojama liela projektu iesniedzēju interese. Lauku atbalsta dienesta sniegtie dati liecina, ka liela daļa kvalitatīvu projektu ir jānoraida - pretendenti nevar piesaistīt projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus no kredītiestādēm vai no projektu īstenošanas jāatsakās, jo pēc iepirkumu procedūras ir strauji palielinājušās būvniecības izmaksas. Tāpat arī projektiem to īstenošanas laikā faktiskās izmaksas mēdz būt mazākas, nekā sākotnēji plānots, kā arī pretendenti pārtrauc saistības, atbrīvojot fonda finansējumu un dodot iespēju realizēt citus atbilstošos projektus. Taču jāņem vērā, ka Lauku atbalsta dienestam šo projektu izvērtēšanai un apstiprināšanai ir nepieciešamas vismaz trīs mēnešu laiks.

 

Virssaistību uzņemšanās ļaus turpināt atbalsta pasākumu īstenošanu laukos, nodrošinot ekonomiskās darbības turpināšanu, stiprinot uzņēmējdarbību un nodrošinot nozares tālāku ilgtspējīgu darbību, veicinās eksportu, kā arī pavērs iespēju izmantot visu ES pieejamo finansējumu LAP 2014–2020 pasākumiem.

 

Valdība atļāva ZM kā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai vadošai iestādei uzņemties virssaistības LAP 2014–2020 pasākumos.

 

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties MK tīmekļvietnē “Par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda virssaistību ietvaros”.

____________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    14.07.2020