Atcelti kopējo attiecināmo izmaksu griesti zvejas ostu infrastruktūras projektiem

Atcelti kopējo attiecināmo izmaksu griesti zvejas ostu infrastruktūras projektiem

Valdība otrdien, 26. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”. 

 

Ar grozījumiem atbalsta pretendentam tiek atcelti 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktie kopējo attiecināmo izmaksu griesti, kas līdz šim bija četri miljoni eiro. Turpmāk atbalsta pretendentu projektu kopējo attiecināmo izmaksu summai šāds ierobežojums vairs netiks piemērots. Tas sekmēs turpmāku ieguldījumu veikšanu zvejas ostu un zvejas produktu izkraušanas vietu infrastruktūras uzlabošanā.

 

Noteikumos tiek ietverts arī jauns tiesību veids – apbūves tiesības, kas paplašina atbalsta pretendentu iespējas stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšanā, kā arī jaunu būvju būvniecībā, būvju ierīkošanā, pārbūvē, novietošanā vai atjaunošanā nekustamajā īpašumā. 

 

Grozījumi noteikumos paplašina ostas pārvaldes projektu īstenošanas iespējas, ja par tām ostas valde, konsultējoties ar zvejniekiem, kuri izmanto konkrētās ostas pakalpojumus, ir pieņēmusi lēmumu, kurā apliecina, ka investīcijas ir nepieciešamas zvejnieku vajadzībām. 

 

Noteikumos precizēti arī nosacījumi projekta iesnieguma un tam pievienojamo dokumentu iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā, kā arī to iesniegšanas veids. Turpmāk atbalsta pretendentam vairs nevajadzēs iesniegt projekta iesnieguma papīra formāta otru eksemplāru, kā arī projekta iesnieguma elektronisko kopiju ārējā datu nesējā. Tādējādi pretendents varēs projekta iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), saglabājoties iespējai projekta iesniegumu iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, kā tas bija līdz šim.

 

Vairāk informācijas – noteikumos “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    26.11.2019