Precizēti iesniegumu iesniegšanas termiņi dažādu kultūraugu nebioloģisko sēklu izmantošanas atļaujas saņemšanai

Precizēti iesniegumu iesniegšanas termiņi dažādu kultūraugu nebioloģisko sēklu izmantošanas atļaujas saņemšanai
Valdība ceturtdien, 27. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, precizējot nebioloģisko sēklu izmantošanas atļaujas saņemšanas termiņus dažādiem kultūraugiem, pēdējo iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņu sēklu datubāzē, kā arī vienkāršojot vairākus citus ar sēklu datubāzi saistītus nosacījumus.
 
Grozījumi arī precizē prasības lauksaimnieka iesniedzamajiem dokumentiem kontroles iestādē, lai saīsinātu pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību: 
  • lauksaimniekam ir jāiesniedz informācija, ka zemesgabals vismaz trīs gadus nav ticis apstrādāts ar produktiem vai vielām, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, un informāciju par augu maiņu, kas minētajā periodā īstenota katrā zemesgabalā, 
  • kā arī jāiesniedz riska analīzes vajadzībām veikti laboratorijas izmeklējumu rezultāti, kas iegūti akreditētā laboratorijā par kontroles iestādes ņemtiem augsnes vai augu paraugiem no katra zemesgabala, ja ir identificēts risks, ka attiecīgajā zemesgabalā varētu būt izmantoti bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļauti produkti vai vielas. 
 
Grozījumi atceļ prasību veikt analīzes katram importa produktu sūtījumam. Anlīzes turpmāk tiks veiktas izlases kārtībā.
 
Grozījumi noteic arī, ka turpmāk lauksaimniekiem nepiemēros prasību par ieņēmumiem, kas tiek gūti lauksaimnieciskajā darbībā tādā platībā, kas ir ES nozīmes zālāju biotops un ko persona pieteikusi atbalstam pasākumā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalstu vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai.
 
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  
  • Publicēts:
    27.05.2021