Zemkopības ministrs K. Gerhards pārrunā nozares aktualitātes ar meža platību ziņā lielāko ES dalībvalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības ministriem

Zemkopības ministrs K. Gerhards pārrunā nozares aktualitātes ar meža platību ziņā lielāko ES dalībvalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības ministriem

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, atsaucoties Zviedrijas lauku lietu ministres Annas Kārenas Sēterbergas (Anna-Caren Sätherberg) ielūgumam, piedalījās Eiropas Savienības (ES) lēmumu pieņēmēju Meža akadēmijas (Meža akadēmija) neformālajā ministru sanāksmē. Tās laikā K. Gerhards pārrunāja nozares aktualitātes ar meža platību ziņā lielāko ES dalībvalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības ministriem.

 

“Mežsaimniecības nozarei ir ļoti nozīmīga loma Latvijas ekonomikā, klimata politikā un dabas ainavas saglabāšanā. Tāpēc ir būtiski līdzsvarot sociālās un ekonomiskās aktivitātes mežā ar vides prasībām. Turpmāka šīs nozares attīstība saistīta ar starpnozaru sadarbību, kur koksne tiek integrēta visdažādākajās cilvēka dzīves jomās kā alternatīvs, ekoloģisks un atjaunojams dabas materiāls,” atzīmē zemkopības ministrs.

 

Tikšanās laikā ministri diskutēja par ES meža politikas un mežsaimniecības aktuālajiem jautājumiem, t.sk. jauno ES Meža stratēģiju 2030. gadam, ES pasākumiem atmežošanas apturēšanai un citiem ES meža politikas un mežsaimniecības aktuālajiem jautājumiem. Ministri sanāksmē arī apmainījās ar viedokļiem par meža nozares lomu bioekonomikas attīstības veicināšanā.

 

ES Meža akadēmijas neformālā ministru sanāksme notika pirmdien, 2022. gada 27. jūnijā, Rimbo (Zviedrijā). Tajā piedalījās nozares atbildīgie ministri no septiņām ES dalībvalstīm – Zviedrijas, Somijas, Latvijas, Austrijas, Bulgārijas, Slovākijas un Slovēnijas.

 

ES lēmumu pieņēmēju Meža akadēmija ir izveidota, lai veidotu dialogu par meža risinājumiem un to potenciālu globālu problēmu risināšanā. Tas ir Somijas un Zviedrijas izveidots diskusiju forums, kurā pievēršas veidiem, kā mežs var veicināt ilgtspējīgas aprites bioekonomikas attīstību. 

__________________

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Kļaveniece

Zemkopības ministra padomniece

Tālrunis: 26417267

E-pasts: Kristine.Klaveniece@zm.gov.lv    

www.zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    28.06.2022