Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pasniedz apbalvojumus lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares darbiniekiem

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pasniedz apbalvojumus lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares darbiniekiem

Piektdien, 6. maijā, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pasniedza Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstus, Zemkopības ministrijas (ZM) medaļas “Par centību” un ZM Atzinības rakstus lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, zivsaimniekiem, pārtikas nozares darbiniekiem un valsts pārvaldē strādājošajiem.  

 

MK un ZM apbalvojumus piešķir darbiniekiem par ilggadēju, sekmīgu un mērķtiecīgu darbu lauksaimniecībā, pārtikas apritē, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā un valsts pārvaldē. Tos piešķir arī cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās Latvijas lauku attīstībā un alternatīvajos lauku attīstības veidos, veicinot nodarbinātību reģionos. Šogad ZM augstākais apbalvojums - medaļa “Par centību” - piešķirta arī nozares uzņēmējiem, kuri ar lielu pašiniciatīvu organizē pārtikas ziedojumus kara skartās Ukrainas iedzīvotājiem. 

 

MK Atzinības rakstu šogad saņēma divi nozares darbinieki, ZM medaļu “Par centību” saņēma 39 nozares pārstāvji, bet ZM Atzinības rakstu saņēma 21 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbinieks.  

 

Ar MK Atzinības rakstu apbalvoti: 
Latvijas Cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Lejniece
Lauku atbalsta dienesta direktors Ģirts Krūmiņš

 

Ar ZM medaļu “Par centību” apbalvoti: 
A/S“Dobeles dzirnavnieks” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils
SIA “Karavela” valdes loceklis un līdzīpašnieks Andris Bite
SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” padomes priekšsēdētājs Guntis Piteronoks
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studiju centra vadītāja Sandra Sproģe
Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs Aigars Puncuļs
Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktore Iveta Oša
Lauku atbalsta dienesta Kontroles departamenta direktora vietnieks Juris Griņevičs
Lauku atbalsta dienesta Personāla daļas personāla speciāliste Skaidrīte Vrubļevska
Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja vietniece Ingrīda Meldere
Valsts augu aizsardzības dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja vietniece Līga Miltoviča
Valsts meža dienesta Meža resursu reģistra departamenta Informācijas tehnoloģiju un dokumentu pārvaldības daļas vecākais datorsistēmu un datortīkla administrators Mārtiņš Krauze
Valsts meža dienesta Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede Gunta Lankovska
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības vecākā referente Mirdza Pavilone
Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos Andris Bardovskis
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes loceklis Aleksandrs Bimbirulis
Pārtikas un veterinārā dienesta Rietumpierīgas pārvaldes veterinārārste Inita Galkina
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vecākā inspektore Silvija Lazdiņa
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs Mareks Samohvalovs
Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja vietniece Evita Kozlovska
Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas juriskonsulte Anna Bunte
Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece Inese Bārtule
Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente Elita Grīga
Zemkopības ministrijas Audita departamenta Revīzijas nodaļas vadītāja Agnese Burgmane
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja vietnieks. Gints Lanka
Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Starptautisko lietu nodaļas vadītāja Agnese Mētra
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktore Ilga Līdaka
Zemkopības ministrijas Audita departamenta auditors Ainārs Lāčgalvis
Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Pārtikas nozares nodaļas vadītāja vietniece Līga Sējāne
Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta direktors Rihards Kancēvičs, 
Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore Zanda Matuzale
Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Personāla nodaļas vecākā personāla speciāliste Inga Probaka
Zirgaudzētavas “Kocēni” līdzīpašniece Dace Stūre
Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vecākais referents Normunds Kampenuss
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Agrita Karlapa
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Jūlija Travina
Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Kaspars Cirsis
Zemkopības ministra padomnieks Edvards Ratnieks
Zemkopības ministrijas Ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts

 

Ar ZM Atzinības rakstu apbalvoti: 
Lauksaimniecības datu centra Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākā referente Aina Zeimule
Lauksaimniecības datu centra Metodoloģijas departamenta Ražošanas un datu analīzes nodaļas vecākā referente Sņežana Bragare
Valsts zinātniskā institūta “Bior” direktora vietniece laboratoriskajos jautājumos Olga Valciņa
Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietniece Irina Nikiforova
Lauku atbalsta dienesta Eiropas Savienības fondu finanšu departamenta Maksājumu un prognožu daļas vadītāja Anita Ūbele
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorijas galvenā eksperte Lauma Prindule
Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas galvenā eksperte Laura Celma
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas vecākais inspektors Uldis Ozoliņš
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas vadītājs Artūrs Slūka
Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības kartogrāfe Ilze Pitkeviča
Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības Brocēnu nodaļas vecākā mežzine Marika Šīrante
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Zemes fonda pārvaldības daļas vadītāja Ina Alksne
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Kredītu un garantiju departamenta Kredītu daļas vecākā analītiķe Arta Dāce
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes reģiona vecākā klientu darījumu vadītāja Dace Kīna - Lūse
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente Sandra Justa
Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente Anna Želtkovska
Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsults Pēteris Kuksins
Zemkopības ministra padomniece Kristīne Kļaveniece
Zemkopības ministra padomnieks Edijs Vaznis
Zemkopības ministra palīdze Kristīne Kalniņa
Zemkopības ministra biroja vadītāja vietniece Aija Iesalniece

______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    02.05.2022